Strażak

Z okazji "Dnia Strażaka" składamy wszystkim strażakom naszej gminy podziękowania za codzienny trud niesienia pomocy naszym mieszkańcom oraz wzorowe realizowanie powierzonych zadań.

Życzymy samych szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zadowolenia z bycia w społeczności Ochotniczej Straży Pożarnej.

Niech Święty Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powinności, a ta trudna służba niech będzie dla Was źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku                                          Burmistrz Barlinka

              Mariusz Maciejewski                                                                  Dariusz Zieliński

 

Telefon

TELEFONICZNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

  1. Fundacja Vis Salutis uruchomiła telefoniczną pomoc psychologiczną dla osób dotkniętych skutkami COVID-19. Pod numerami telefonu: 888-960-980, 888-900-980 codziennie w godzinach 10:00-18:00 dyżuruje psycholog, psychoterapeuta. Będąc w poczuciu wspólnoty i solidarności z całym naszym społeczeństwem dotkniętym skutkami COVID-19 (zarówno zdrowotnymi, jak i emocjonalnymi) oraz świadomi wartości etycznych, które wyznajemy zgłaszamy gotowość i chęć niesienia wsparcia psychologicznego osobom, które tego potrzebują.

 PRZEMOC

  1. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” prowadzi bezpłatny, całodobowy telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej i świadków przemocy – 800-12-00-02. Działa także poradnia e-mailowa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Ponadto, w poniedziałki w godz.00-15.00 można także skonsultować się z psychologiem korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia). Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym.
  2. Wykaz instytucji zajmujących się ochroną zdrowia – rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
  3. Telefony ogólnopolskie.
rysunek przedszkolaków

Burmistrz Barlinka informuje, że z dniem 06.05.2020 r. zostaną otwarte: żłobek, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych należące do Gminy Barlinek z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Jak i komu zgłosić chęć skorzystania dziecka ze żłobka, przedszkolaoddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych?

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora przedszkola:

- Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Kombatantów 3 i Leśna 10 - (telefonicznie lub mailowo) do poniedziałku, dnia 04.05.2020 r. do godz. 12:00 do sekretariatu przedszkola, tel. 95 74 63 822, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Podwale 11- (telefonicznie lub mailowo) do poniedziałku, dnia 04.05.2020 r. do godz. 12:00 do sekretariatu przedszkola, tel. 95 74 61 869, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rodzice Żłobka Miejskiego w Barlinku, oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Barlinku, ul. Leśna 10 i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie -  zostaną indywidualnie zapytani o chęć skorzystania dziecka ze żłobka, przedszkola i oddziału przedszkolnego w ww. placówkach (telefon zostanie wykonany przez pracowników ww. jednostek).

Zgodnie z wytycznymi pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania  związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jednocześnie informujemy o czynnikach ryzyka zarażenia COVID-19, zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia opiekuńcze, jak i dowożeniem dziecka do przedszkola.

 

Barlinek, dnia 30.04.2020 r.

 

zdjęcie z podpisania umowy

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Burmistrz Barlinka podpisał z firmą Mat-bud Michał Piechowiak z Przytocznej umowę na realizację zadania po nazwą „Remont pomostu plaży miejskiej w Barlinku”.

W ramach umowy z Wykonawcą wymienionych będzie kilkanaście pali, częściowo  wymienione zostaną belki porzeczne. W ramach remontu konstrukcja zostanie zabezpieczona antykorozyjnie. Kompletnie wymienione zostanie poszycie pomostu z desek drewnianych. Wzdłuż całego pomostu zaprojektowano odtworzenie balustrady drewnianej. Zamontowane zostaną również nowe drabinki umożliwiające zejście do wody.

Za wykonanie projektu odpowiadała Pracownia Projektowa Elżbieta Wiewiórska z Gdyni.

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt przyjętej oferty to 1 238 113,09 zł brutto. Inwestycja jest realizowana ze środków własnych Gminy Barlinek.

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec czerwca 2020 r.

 

Podkategorie