Zdjęcie świetlicy wiejskiej

W minioną sobotę (28 września) oficjalnie otwarta została świetlica wiejska w Osinie. Uroczystego otwarcia dokonali: sołtys wsi Jerzy Bober, burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku Mariusz Maciejewski oraz w imieniu Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Michał Łyszyk. 

Z końcem sierpnia 2019 r zakończona została inwestycja pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w Osinie”. Umowa na realizację robót budowlanych podpisana  została z firmą P.W. KRONEX Krzysztof Krupski. Prace budowlane trwały od listopada 2018 r. W  ramach zadania rozebrano istniejący budynek i wykonano nowy obiekt o powierzchni użytkowej ok. 139 m2 wraz z niezbędnymi instalacjami.  Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

W zakresie robót związanych z zagospodarowaniem terenu wykonane zostało także nowe drewniane ogrodzenie wraz z furtką i bramą wjazdową oraz parking dla samochodów i chodnik z kostki betonowej. W granicach działki, w sąsiedztwie budynku świetlicy postawiona została instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,3 KW.

Nadzór inwestorski  nad inwestycją prowadziła firma Projekty i nadzory budowlane mgr inż. Witold Krasowski z Barlinka, która odpowiedzialna była również za wykonanie dokumentacji projektowej.

Wartość zadania wynosi:  1 019 459,13 zł brutto. Gmina Barlinek otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  na realizację wyżej wymienionego projektu. Kwota dofinansowania wynosi  500 000,00 zł.

Zdjęcie Jublatki z goścmi

Tradycją jest, że z okazji setnych urodzin mieszkańca gminy z urodzinowym prezentem i życzeniami dostojnego jubilata odwiedza burmistrz. Tak też stało się w miniony piątek kiedy to do Pani Zofii  Krawczyk z życzeniami udali się: Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Maciejewski, kierownik inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Myśliborzu Wojciech Wojtkiewicz, zastępca dyrektora OPS Eliza Stefaniuk wraz z pracownikami, którzy na co dzień opiekują się i pomagają Pani Zosi.

Jubilatka oprócz prezentu otrzymała także listy gratulacyjne: od Premiera Mateusza Morawieckiego, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Burmistrza Barlinka.

Z okazji urodzin Pani Zosi jeszcze raz składamy życzenia szczęścia i wszelkiej pomyślności.

zdjęcie

W poniedziałek 30 września br. w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, Starosta Myśliborski Andrzej Potyra oraz włodarze wszystkich gmin powiatu myśliborskiego: Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Burmistrz Dębna Grzegorz Kulbicki, Burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski, Wójt Gminy Boleszkowice Jan Krzywicki i Wójt Gminy Nowogródek Pomorski Krzysztof Mrzygłód podpisali deklarację współpracy tworząc tym samym Konwent Powiatu Myśliborskiego jako forum wspomagające partnerskie współdziałanie między samorządami gmin i samorządem powiatu myśliborskiego. 

Jak czytamy w deklaracji, konwent stanowi „przejaw swobodnej inicjatywy władz samorządowych wynikającej z potrzeby wymiany doświadczeń i informacji oraz ustalania obszarów współpracy w celu realizacji wspólnych interesów dla dobra i rozwoju powiatu myśliborskiego”.

Starosta Myśliborski Andrzej Potyra podkreślił, że współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczy zwłaszcza funkcjonowania tych lokalnych systemów instytucjonalnych, w ramach których stykają się zakresy działania gminy, powiatu, samorządu województwa i administracji rządowej, w szczególności w sprawach: ochrony zdrowia,  pomocy  społecznej, oświaty,   transportu  zbiorowego i dróg publicznych, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony środowiska, rozwoju  przedsiębiorczości i rynku pracy.

Zadaniem Konwentu j będzie organizowanie współdziałania wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu, wypracowywanie wspólnego stanowiska i koordynacja działań mających znaczenie dla obszaru całego powiatu lub jego części.

Burmistrz Barlinka

Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc i Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński 17 września br. w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu podpisali umowy na dofinansowanie budowy dwóch dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Z dofinansowaniem zostanie wybudowana ul. M. Konopnickiej w Barlinku – wartość inwestycji ponad 720 tys. zł (50% dofinansowania 360.183,00 zł) oraz przebudowana droga Dzikowo – Pustać – wartość inwestycji prawie 2,2 mln zł (50% dofinansowania 1.092.365,40 zł). Procedury przetargowe już ruszyły, a zakończenie inwestycji planowane jest najpóźniej w III kwartale przyszłego roku.

Gmina Barlinek złożyła wniosek w konkursie na 2020 r. na przebudowę ul. Chopina w Barlinku. Miejmy nadzieję, że i ta inwestycja uzyska dofinansowanie.

UM

Zdjęcie nowej królowej

W ostatni weekend sierpnia w naszym mieście partnerskim odbywało się Święto Kwitnienia Wrzosów, którego kulminacją jest koronacja Królowej Wrzosów. Na zaproszenie Pani Burmistrz Meike Moog – Steffens i Królowej Wrzosów 2018 Sarahy Winkelmann na koronację 75. Królowej Wrzosów z Barlinka pojechali: Królowa Puszczy Barlineckiej – Emanuela, Boginka Moriana  - Nikola wraz z delegacją z Barlinka.  Tegoroczna jubileuszowa edycja Święta Wrzosów miała swoją uroczystą oprawę.

Elementem, który zawsze ubarwia koronację Królowej jest korowód tworzony przez stowarzyszenia i organizacje zrzeszone w Schneverdingen oraz okolicach, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Schneverdingen… królewskie miasto”. Królowa Puszczy Barlineckiej i Boginka Moriana także brały udział w korowodzie rozdając swoje widokówki i promując nasze miasto.

Święto Kwitnienia Wrzosów to najstarsza i największa impreza organizowana w tym regionie, dlatego też cieszy się ona wielką popularnością nie tylko wśród mieszkańców, ale także wśród licznie przybyłych gości. Nowo wybraną 75. Królową Wrzosów została Johanna Stuhlmacher.

 

Podkategorie