certyfikat "Zachowaj Trzeźwy umysł"

Miło nam poinformować, że dzięki aktywności i wyjątkowemu zaangażowaniu pani Elizy Stefaniuk Pełnomocnika Burmistrza ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gmina Barlinek otrzymała kryształowy medal "Zachowaj Trzeźwy Umysł" za podejmowane działania profilaktyczne.

Pani Eliza dołączyła do prestiżowego grona Kapituły "Trzeźwego Umysłu", które skupia najbardziej aktywnych pełnomocników i koordynatorów do spraw profilaktyki ze wszystkich województw w Polsce.

 

 

Wręczania nagród i wyróżnień barlineckim Seniorom

21 października w sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury, odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Seniora. Oprócz pięknej oprawy artystycznej, w której wystąpił zespół „Barliniacy” oraz zespół tańca „Babylon” z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myśliborzu były także wyróżnienia i podziękowania za zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz środowiska seniorów. 

Na wniosek Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Barlinku, za pełną poświęcenia pracę społeczną Złotą Odznaką Honorową odznaczeni zostali: Leokadia Galecka, Janina Genik, Kazimiera Świderska, Irena Nawrocka i Józef Wieczorek.

Listy gratulacyjne Burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego otrzymali: Przemysław Mrowiński, Teresa Wojtalak, Andrzej Kasprzak, Bogdan Walczyński, Maria Konieczna, Maria Symonowicz, Elżbieta Młynik, Romualda Mironiuk – MakowskaJadwiga Niećko.

Podziękowania Polskigo Komitetu Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora „Złota Strzecha” otrzymali: Halina Borowiec, Krystyna Cieślak – Meisinger, Teresa Cichecka, Grażyna Czerniejewska, Danuta Małodobra, Danuta Zynda, Roman Lackowski, Krystian Hurec, Feliks Skrobisz, Marian PieczkoTadeusz Ratuszny.

 

Reprezentaci współpracujących gmin: Barlinek i Ekjö

Współpraca pomiędzy Barlinkiem a Eksjö, naszym szwedzkim miastem partnerskich w tym roku obchodziła jubileusz 20-lecia. Dokładnie 14.09.1996 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy. W tym czasie między naszymi miastami dochodziło do wielu wymian i spotkań, których celem była wymiana doświadczeń oraz nauka. We wspólnych spotkaniach udział brali zarówno młodzież jak i dorośli. Uczyliśmy się od siebie nawzajem, a także prezentowaliśmy nasza kulturę podczas Dni Barlinka w Eksjö oraz Dni Eksjö w Barlinku.
By uczcić 20 lat współpracy, a także by porozmawiać o planach na przyszłość i lepiej się poznać w dniach 14-16.10.201 roku do Barlinka przyjechała 4 –osobowa delegacja z Burmistrzem Annelie Hägg na czele. 15. Października w Europejskim Centrum Spotkań podczas uroczystej konferencji z udziałem Burmistrza i Radnych podsumowana została dotychczasowa współpraca jak i wyznaczone nowe cele współpracy.

 

Przedsiębiorcy barlineccy na spotkaniu z burmistrzem

12 października 2016r. w Barlineckim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami zorganizowane przez Burmistrza Barlinka przy współpracy z Bankiem PKO BP S.A. Oddział 1 w Barlinku. Celem spotkania była promocja terenów inwestycyjnych znajdujących się na obszarze Gminy Barlinek – „Starego Tartaku” oraz „Barlineckiego Parku Przemysłowego”.

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia gratulacji przez Burmistrza Barlinka oraz przewodniczącego Rady Miejskiej przedstawicielom barlineckich firm, które otrzymały wyróżnienia "Lubuskiego Lidera Biznesu". Wśród wyróżnionych firm znalazły się: ESTO Sp. z o.o., Borne Furniture Sp. z o.o., INT. PRODUCTION JCS Sp. z o.o., Szpital w Barlinku oraz GBS Bank.

Zebrani goście wysłuchali prezentacji przygotowanych przez Bank PKO S.A., Szpital w Barlinku oraz Wyższą Szkołę Bankową. Ponadto zostały przedstawione możliwości dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 przez pracownika Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pyrzycach. Ostatnim punktem spotkania była prezentacja terenów inwestycyjnych w Gminie Barlinek. Zebrani goście dyskutowali na temat możliwości zagospodarowania oraz pozyskania inwestorów na terenach znajdujących się przy ul. Okrętowej oraz na obszarach byłego tartaku.

 

Przedstawiciele Gminy z pracownikami Poczty Polskiej

Z okazji Dnia Poczty Polskiej Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Maciejewski złożyli wizytę w barlineckim Urzędzie Pocztowym. Były życzenia, okolicznościowy tort oraz rozmowy z załogą na temat bieżącej pracy i warunków funkcjonowania placówki. Wszystkim pocztowcom z okazji ich święta składamy serdeczne życzenia i podziękowania za pracę dla naszej społeczności.

 

Podkategorie