Dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Barlinku

01 września tego roku, minęło dokładnie dwadzieścia lat, od momentu rozpoczęcia działalności Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Janiny Porazińskiej w Barlinku. Placówka ta powstała w wyniku fuzji Przedszkola Zakładowego BPPD przy ul. Leśnej oraz Przedszkola Miejskiego przy ul. Słonecznej a jej oficjalne otwarcie, już przy ul. Kombatantów, nastąpiło 13 września 1996 r.

 

Lubuski Lider Biznesu - wyróżnieni

16 września w Filharmonii Gorzowskiej poznaliśmy laureatów konkursu Lubuski Lider Biznesu 2016. Lubuski Lider Biznesu to najbardziej prestiżowe przedsięwzięcie konkursowe w regionie, które docenia i wyróżnia najlepsze przedsiębiorstwa zachodniej Polski. W tegorocznej gali finałowej, która miała miejsce w Filharmonii Gorzowskiej wzięło udział blisko 300 zaproszonych gości. W święcie lubuskiego biznesu uczestniczyło szerokie grono parlamentarzystów i organów władz publicznych z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem oraz Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietą Anną Polak na czele. Licznie reprezentowani byli również przedstawiciele lokalnych samorządów, świata nauki oraz biznesu z całego regionu.

 

Cały artykuł

Pełna lista firm, które otrzymały certyfikat LLB 2016

Źródło: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa.

 

 

Gratulujemy laureatom a szczególnie wyróżnionym firmom z Barlinka.

Plakat dotyczący Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

W naszym województwie ruszył program - Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w okolicy. Mapa zawiera również informacje pochodzące z baz policyjnych dotyczące zagrożeń najbardziej uciążliwych społecznie. Zgłoszenia do Mapy można dokonać za pośrednictwem interaktywnej strony internetowej. Naniesione na Mapę zagrożenia ukierunkują działania Policji.

Na pytania w sprawie Mapy odpowie Państwa dzielnicowy. Mapa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji bądź zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. W tego typu przypadkach należy skontaktować się z najbliższą jednostką Policji lub korzystać z numerów alarmowych: 997 lub 112.

Inwestycje gminne w trakcie realizacji

12 września br. przekazano wykonawcom wyłonionym w przetargach tereny pod: budowę drogi gminnej na odcinku Równo – Laskówko i przebudowę drogi w Starej Dziedzinie. Obie inwestycje są dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Gmina Barlinek uzyskała dofinansowanie w maksymalnej kwocie 3 mln zł w całym okresie programowania. Oprócz wspomnianych inwestycji drogowych w 2017 r. wykonane zostaną drogi w Mostkowie i do Nowej Dziedziny.
Droga Równo – Laskówko to aktualnie droga tłuczniowa o długości 2,9 km. W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna o szerokości 3,5 m z poszerzeniami do 5 m w miejscach tzw. mijanek. Początek inwestycji stanowi skrzyżowanie w Równie przy świetlicy wiejskiej i przystanku autobusowym, które zostanie również przebudowane. Wykonawcą budowy jest firma Eurovia Polska S.A. oddział w Gorzowie Wlkp. Termin zakończenia prac planowany jest do 30 listopada 2016 r. Wartość inwestycji zgodnie z ofertą przetargową 1.424.627,00 zł.

Przebudowa drogi gruntowej w Starej Dziedzinie o długości 0,8 km polegać będzie na wykonaniu pełnej konstrukcji drogi z nawierzchnią bitumiczną. Projektowana szerokość jezdni to 3,5 m z poszerzeniami do 5 m w miejscach tzw. mijanek. Wykonawcą przebudowy jest firma Maldrobud Sp. z o.o. w Myśliborzu. Termin zakończenia prac planowany jest do 30 listopada 2016 r. Wartość inwestycji zgodnie z ofertą przetargową 633.830,07 zł.

droga gminna

 

Trwają prace w Barlinku przy przebudowie ulicy Sienkiewicza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ulicach Słowackiego i Pełczyckiej. Ulica Sienkiewicza o długości 250 m wykonana będzie z kostki betonowej, jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej oraz miejsc postojowych. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie 10. miejsc parkingowych przed budynkiem dawnego hotelu pielęgniarek. Wykonawcą przebudowy jest firma Madex Sp. z o.o. w Barlinku. Termin zakończenia prac planowany jest do 30 października 2016 r. Wartość inwestycji zgodnie z ofertą przetargową 505.517,52 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu gminy Barlinek.

przebudowa ul. Sienkiewicza

 

Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej z czerwca br. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Barlinku rozpoczęło ostatni etap utwardzenia alejek na cmentarzu komunalnym w Barlinku przy ul. Gorzowskiej. Prace polegać będą na wykonaniu podbudowy, okrawężnikowaniu i położeniu kostki betonowej o powierzchni 950 m2. Termin zakończenia prac planowany jest do 15 października 2016 r. Wartość inwestycji zgodnie z ofertą przetargową 149.900,00 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu gminy Barlinek.

utwardzanie alejek na cmentarzu komunalnym

utwardzanie alejek na cmentarzu komunalnym

 

W Rychnowie trwają prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego. Na dzień dzisiejszy zakończone zostały roboty rozbiórkowe w zakresie rozebrania ogrodzenia, chodników i krawężników. Zakończono również roboty przygotowawcze w zakresie robót pomiarowych oraz roboty ziemne w zakresie zagęszczenia i profilowania podłoża. Wykonawca wykonał w 49% roboty związane z drenażem i kanalizacją deszczową na boisku. Dokonano zagęszczenia warstwy odsączającej, poprowadzono kanały z rur, zamontowano studzienki kanalizacyjne, przygotowano podbudowę pod nawierzchnię poliuretanową w 58%. Częściowo zamontowano ogrodzenie boiska (63%). Wykonawcą budowy jest firma K. Pakiet z Myśliborza. Termin zakończenia prac planowany jest do 31 października 2016 r. Wartość inwestycji zgodnie z ofertą przetargową 361.424,40 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu gminy Barlinek.

budowa boiska w Rychnowie

budowa boiska w Rychnowie

 

Przy ulicy 11 Listopada 14 w Barlinku trwa budowa dwóch segmentów budynku „A” tj. 20. mieszkań o łącznej powierzchni ponad 1.000 m2. Gmina Barlinek uzyskała dofinansowanie dla tej inwestycji z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.447.236, 51 zł. Zadanie realizowane jest przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Przewidywane koszty budowy wynoszą 3.618.091,28 zł. Wykonawcą budowy jest firma JPG Sp. o.o. z Rychnowa. Termin zakończenia prac planowany jest II połowę 2017 r.

budowa budynku na ul. 11 Listopada 14


UM Barlinek

Debata w sprawie seniorów

Za nami debata o sprawach seniorów. To inicjatywa Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp przygotowująca środowisko senioralne w Gminie do powstania barlineckiej Rady Seniorów. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Rządowego Programu na Rzecz Społecznej Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020. Na debatę przybyły osoby 60+, aktywne społecznie od lat. Przybył też Burmistrz Dariusz Zieliński. 

Cykl debat toczy się przez powiat myśliborski. W Barlinku nie było dyskutowania o zasadności Rad Seniorów. Wiadomo, że to cenna inicjatywa i władze lokalne chcą, żeby powstała. Uczestnicy, a właściwie uczestniczki debaty, bo znowu w większości przybyły kobiety, od razu wypunktowały problemy. Kropkę nad i postawią po szkoleniach, na które zapisały się ochoczo.

Oto zagadnienia zgłoszone do dalszych prac - także w ramach nadchodzących szkoleń:

  1. Uaktywnianie osób 60+, zwłaszcza tych, które nie mają odwagi do uczestniczenia w działaniach grupowych. Wiele osób chciałoby, ale nie potrafi, przekroczyć „drzwi nowości”.
  2. Uwzględnienie w perspektywicznych planach Rady Miasta poprawy jakości chodników i ulic dla wygody i poczucia estetyki osób starszych i niepełnosprawnych. Zwłaszcza boczne uliczki.
  3. Zbudowanie programu współpracy z osobami młodymi, którzy pomagaliby niepełnosprawnym seniorom w korzystaniu z żywności PKPS-u. Brak rąk do pracy do wyładowania towaru i dostaw do osób z trudnościami w poruszaniu się.Wolontariusze, jeśli przychodzą, to się zniechęcają. A rąk do pracy potrzeba na stałe.
  4. Nawiązanie współpracy z Radą Młodzieżową przy UMiG i stworzenie wolontariatu.
  5. Nawiązanie dialogu ze szkołami, Radą Miejską, Radą Starostwa Powiatowego w celu dotarcia do młodych osób. Poprośmy osoby mające kontakt z młodzieżą, by pomogły w nawiązaniu relacji: straszy – młody. Chcemy być zauważani na co dzień, choć mamy swoje lata, nie znaczy, że nie myślimy jak młodzi ludzie.
  6. Rozwinięcie współpracy międzypokoleniowej – my dla młodych, młodzi dla seniorów.
  7. Wypracowanie metod pozyskiwania seniorów-liderów, do „przejmowania pałeczki” w pracach na rzecz seniorów. Wspieranie obecnych liderów - sami nie dadzą rady. Szkolenie tych, którzy by chcieli, ale nie wiedzą jak.
  8. Tworzenie grup wsparcia dla seniorów z udziałem: psychologa, socjologa, policjanta i innych gości. Chodzi o spotkania grupowe, systematyczne, żeby przyzwyczaić i ośmielić nieobecnych dzisiaj w życiu społecznym seniorów do bycia pośród innych. Warto rozmawiać, słuchać, wymieniać poglądy i wciąż się uczyć, wtedy życie na starość będzie weselsze, przyjemniejsze, bezpieczniejsze.
  9. PODSUMOWANIE – nie chodzi nam o akcyjne działania, raz i koniec. Tyko cykliczna, systematyczna praca z osobami starszymi ma sens. Musimy mieć stałe miejsce, przestrzeń i czas, żeby się przyzwyczaić, ośmielić, mieć poczucie bezpieczeństwa i niezmienności. Tego właśnie wymaga nasz wiek.

Debata trwała 2 godziny. To cenny czas, podczas którego można było zaobserwować na sali błysk w oku, energię i chęć do działania. Widać było też obawy, czy dam radę, czy znajdę czas, by zaangażować się w pracę na rzecz moich lokalnych seniorów - sąsiadów. To wątpliwości znane każdemu, kto lubi i chce działać. W takich sytuacjach warto wesprzeć się siłą dobrze zbudowanego zespołu. Między innymi o tym seniorzy dowiedzą się na październikowych szkoleniach organizowanych przez Szczecińską Fundację Talent-Promocja-Postęp.


-- Pozdrawiam Urszula Rupnik

 

Podkategorie