Z wizytą w mieście partnerskim Courrieres

W dniach 01.07 - 07. 07. 2015 zespół taneczny Fabryka Tańca Barlinek oraz delegacja z Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Dariuszem Zielińskim na czele, odpowiadając na zaproszenie Mera - Christopha Pilcha odwiedziła nasze miasto partnerskie Courrières.

Podczas tygodniowego pobytu grupa poznała miasto, złożyła hołd ofiarom I wojny światowej oraz zobaczyła nowe inwestycje w mieście. Delegacja spotkała się z osobami polskiego pochodzenia, które w latach 20 i 30 ubiegłego wieku wyjechały do Francji. Zespół Fabryka Tańca Barlinek podczas pobytu zaprezentował swój program taneczny, podczas dwóch występów: dla uczniów ze Szkoły Podstawowej oraz Domu Opieki dla osób starszych.

Na zakończenie spotkania Mer Courrières - Christoph Pilch na ręce Burmistrza przekazał ambulans, który będzie wykorzystywany w naszym mieścicie do ratowania zdrowia mieszkańców gminy.

Wymiernym skutkiem wizyty jest ożywienie dwustronnych kontaktów między naszymi miastami.

 

Zachodnia Izba Przemysłowo - Handlowa w Barlinku

W piątek 26 czerwca br. w Urzędzie Miejskim odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium Zachodniej Izby Przemysłowo - Handlowej w Gorzowie Wlkp. Obradom przewodniczył Jerzy Korolewicz prezes Izby. Gości przywitał Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński. W spotkaniu wzięli udział członkowie Zarządu Organizacji Przedsiębiorców Barlinek na czele z przewodniczącym Waldemarem Wójtowiczem. Jednym z punktów posiedzenia było omówienie stanu przygotowania do uruchomienia barlineckiego Oddziału Zachodniej Izby Przemysłowo - Handlowej, które nastąpi w drugiej połowie roku. Dyskutowano o silnych związkach barlineckich przedsiębiorców z aglomeracją gorzowską i województwem lubuskim. Inicjatywa otwarcia Oddziału Izby ma jeszcze bardziej pobudzić rozwój przedsiębiorczości na granicy naszych województw.

 

Spotkanie w sprawie "klastra"

Z inicjatywy Zygmunta Głuchowskiego i burmistrza Dariusza Zielińskiego 26 czerwca br. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie poświęcone utworzeniu w Barlinku „Klastra zaawansowanych materiałów inżynierskich i technologii wytwarzania". 

W spotkaniu udział wzięli także Ewa Dzierbunowicz prezes HaCon Sp. z o.o., Roman Mizerny prezes Holding ZREMB Gorzów Wlkp., Daniel Momot dyrektor zarządzający ZUO Bomet Sp. z o.o., Jerzy Burakowski współwłaściciel Zakładu Ślusarskiego Burakowscy, Waldemar Wójtowicz przewodniczący Organizacji Przedsiębiorców Barlinek, dr inż. Wojciech Głuchowski z Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach oraz Daniel Owczarek z Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej w Szczecinie. W dyskusji omówiono wspólne cele łączące przyszłych sygnatariuszy umowy zawiązującej klaster oraz możliwość wsparcia finansowego z Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2014-2020. Podkreślono zainteresowanie projektem ze strony młodego pokolenia i szansę na rozwój edukacyjny w dziedzinie nowych technologii na bazie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Barlinku. Wszyscy uczestniczący w spotkaniu wyrazili wolę dalszej współpracy.
 
Dni Barlinka 2015

Koronacja nowej Królowej Puszczy Barlineckiej to najważniejsza cześć obchodów Dni Barlinka. 20 czerwca odbyło się barwne widowisko, podczas którego ustępująca Królowa Jolanta Pietrasik, przekazała insygnia władzy swojej następczyni, podziękowała swoim Skrzatom i towarzyszce Bogince Morianie, Natalii Hurec.

Jolanta nie ukrywała wzruszenia, podziękowała mieszkańcom Barlinka za ten wspaniały rok i w asyście Burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego zajęła miejsce na widowni. Kto został nową Królową Puszczy Barlineckiej do końca było tajemnicą. Wszyscy poznali jej imię dopiero tego dnia, choć wybory odbyły się już dwa miesiące temu. Królową Puszczy Barlineckiej 2015/2016 została Agata Nizińska a jej towarzyszką Boginką Morianą Nikola Groszkowska.

Poznaliśmy również nowe Skrzaty z Puszczy Barlineckiej, które będą jej pomagały w pełnieniu obowiązków. Po koronacji, nowa już Królowa Agata, podpisywała swoje zdjęcia i rozdawała mieszkańcom Barlinka. Sobota, 20 czerwca, to również liczne koncerty.

Na scenie zaprezentowali się: orkiestra dęta z miasta partnerskiego Schneverdingen, Classic Band, Sonata, An Dreo & Karina, Kabaret Paka, zespół Classic i na zakończenie tego dnia dla barlineckiej publiczności wystąpił Bartek Wrona. Nie zabrakło licznych atrakcji towarzyszących dla wszystkich dzieci.

 

25 lat samorządu terytorialnego

Rok 2015 jest rokiem wyjątkowym, został on ogłoszony przez Prezydenta RP rokiem odrodzonej polskiej samorządności. 25 lat temu, 8 marca 1990 roku Sejm przyjął ustawę o samorządzie terytorialnym. W konsekwencji, 27 maja odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe. Otworzyło to drogę do tego, by obywatele sami decydowali o sprawach, które ich dotyczą. Tak zaczęła odradzać się w Polsce samorządność. Dziś trudno sobie bez niej wyobrazić w pełni demokratyczną Polskę, a reforma samorządowa uchodzi za jedną z najbardziej udanych przemian minionego ćwierćwiecza.

Uroczystość upamiętniająca 25 lat samorządności w gminie Barlinek odbyła się 11 czerwca 2015 r. w Barlineckim Ośrodku Kultury.

Na zaproszenie Burmistrza Barlinka - Dariusza Zielińskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej - Mariusza Maciejewskiego spotkanie uświetnili swoją obecnością: Burmistrzowie: Józef Wawrzyniak, Józef Jerzy Faliński, Zygmunt Siarkiewicz, Przewodniczący Rady Ryszard Wiśniak oraz radni wszystkich kadencji samorządu gminnego. Wśród gości byli również kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

Uroczystość rozpoczęła się od występu młodzieży ze Studia Piosenki prowadzonego przez Zbigniewa Bociana oraz koncertu Sebastiana Galbarczyka - absolwenta PSM I stopnia w Myśliborzu i laureata Konkursu Pianistycznego Muzyki Polskiej. Młodzież PG Nr 1 w Barlinku przedstawiła prezentację multimedialną pt.: „25 lat samorządu".

W dalszej części głos zabrał Burmistrz Barlinka - Dariusz Zieliński, który przedstawił ideę spotkania oraz zwrócił się do obecnych na sali o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych samorządowców.

Następnie głos oddano burmistrzom i przewodniczącym Rady. Każdy z nich opowiadał o swojej kadencji, oczekiwaniach jakie mieli i podjętych działaniach, a także zmianach w kraju jakie im towarzyszyły. Padło wiele słów uznania, gratulacji i podziękowań. We wszystkich wypowiedziach podkreślano wyjątkowość Gminy Barlinek, jej tempo rozwoju i zaangażowanie mieszkańców.

 

Podkategorie