Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w oparciu o dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zrealizował cykl 13. filmów poświęconych tematyce parków krajobrazowych naszego regionu. Zachęcamy Państwa do obejrzenia odcinków poświęconych Barlinecko – Gorzowskiemu Parkowi Krajobrazowemu.  

Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy – krajobraz i przyroda

 

Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy – kultura i turystyka

Barlinecki Budżet Obywatelski

W ubiegłym roku w głosowaniu łącznie oddano 8 143 głosów. Barlinecki Budżet Obywatelski 2020 podzielony został na projekty miejskie – 300 tys. zł i projekty sołeckie – 100 tys. zł. Ostatecznie zgłoszonych zostało 5 projektów: 1 miejski i 4 wiejskie. Największe poparcie uzyskały 2 projekty: „ZAKUP KARETKI SANITARNEJ DLA SZPITALA BARLINEK SP. Z O.O.” oraz „MINI CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWE W ŁUBIANCE”.

Przed nami piąta edycja Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego tym razem na rok 2021.

Rada Miejska w Barlinku w dniu 28 marca 2019 r. podjęła uchwałę nr VIII/44/2019 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego, na podstawie której 18 sierpnia 2020 r. zostało podjęte zarządzenie Burmistrza Barlinka w sprawie naboru wniosków w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.

W tym roku po raz pierwszy wykorzystywać będziemy specjalnie w tym celu przygotowaną stronę internetową, na której publikowane będą wszystkie najważniejsze informacje. Za pomocą platformy będą Państwo mogli zgłosić projekt (projekt będzie można zgłosić także w formie papierowej) i oddać głos w Barlineckim Budżecie Obywatelskim.

Od 11 do 30 września  możliwe będzie zgłaszanie, popartych minimum trzynastoma podpisami, wniosków projektów inwestycyjnych na zadania miejskie oraz minimum pięcioma podpisami wniosków projektów inwestycyjnych na zadania sołeckie. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego od 12 października  do 06 listopada wszyscy mieszkańcy naszej gminy, będą mogli oddać głos na jeden projekt miejski i jeden projekt sołecki. W tym roku głosowanie będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, pod adresem: barlinek.budzet-obywatelski.org.  Najpóźniej 9 listopada zostaną ogłoszone wyniki głosowania na poszczególne projekty. Wartość projektów nie może przekroczyć kwoty 300 tys. zł na projekt miejski i 100 tys. zł na projekt sołecki. Wybrane w wyniku konsultacji projekty zostaną zaplanowane w budżecie Gminy Barlinek na 2021 r.

Czas realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego jest ograniczony do 1 roku. W związku z tym będą realizowane tylko te propozycje inwestycyjne, które nie wymagają przygotowania pełnej dokumentacji budowlanej.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do zgłaszania wniosków do piątej edycji „Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego” i wzięcia udziału w głosowaniu.

 

 

Dariusz Zieliński

Burmistrz Barlinka

Do pobrania:

 1. Formularz zgłoszeniowy PDF
 2. Formularz zgłoszeniowy DOCX

 

 

Zdjęcie z wręczenia aktów

W dniu 26 sierpnia 2020 r. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli mianowanych: Pani Dorocie Dylińskiej i Pani Alicji Sówka, będących nauczycielkami Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku, Pani Alicji Szynkiewicz, nauczycielce Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Janiny Porazińskiej w Barlinku oraz Pani Monice Polańskiej, nauczycielce Przedszkola Miejskiego nr 2 „Pod Topolą” w Barlinku.

Serdecznie gratulujemy! Życzymy uzyskiwania dalszych awansów zawodowych. 

 

Logo OPS

Szanowni Państwo

Przedłużająca się izolacja, stres, niepewność, lęk związany z utratą pracy czy chorobą bliskich powodują, że wiele osób częściej sięga po alkohol. Zachęcam Państwa do zapoznania się z materiałami informacyjnymi opracowanymi przez Instytut Łukasiewicza na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które są adresowane do mieszkańców wszystkich gmin w Polsce.

 1. Alkohol i koronawirus. Obalamy mit o „odkażaniu organizmu”
 2. Domowe „happy hours” i „quarantini”. Podczas epidemii pijesz więcej? Sprawdź, czy możesz mieć problem z alkoholem.
 3. W czasie epidemii gromadzimy zapasy jedzenia i… alkoholu. Jak kontrolować swoje picie? 5 porad
 4. Zamiast alkoholu. Jak radzić sobie ze stresem w czasie epidemii?
 5. Izolacja stała się koszmarem – dramat rodzin z problemem alkoholowym. Gdzie szukać wsparcia?
 6. „Mniejsze ryzyko wpadki”, „mały ruch” – kierowcom podczas epidemii puszczają hamulce. Nietrzeźwi kierujący to plaga także w czasie koronawirusa
 7. Jesteś świadkiem przemocy? Możesz pomóc, nie wychodząc z domu!
 8. Izolacja może być szansą. Jak budować dobre relacje z dziećmi podczas pandemii?
 9. Nastolatki, pandemia i używki. „Dzieci i młodzież potrzebują teraz szczególnej uwagi”
 10. Ciężka sytuacja uzależnionych od alkoholu. Jak utrzymać abstynencję w czasie pandemii?

Jednocześnie informuję o możliwości skorzystania z bezpłatnego poradnictwa w ramach działalności jednostek zajmujących się ochroną zdrowia – rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie działających na terenie gminy Barlinek (m.in. przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku) oraz Choszczna – Ośrodek Terapii Uzależnień „ZMIANA”.

 WYKAZ JEDNOSTEK ZAJMUJĄCYCH SIĘ OCHRONĄ ZDROWIA - ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY W RODZINIE

                                                        Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                                                                                     oraz Przeciwdziałania Narkomanii

                                                                                             Eliza Stefaniuk

 

 

Zachodniopomorski Program Antysmogowy

 

 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości wykonywania prac związanych z wymianą pieców i termomodernizacją informujemy, że wszelkie prace mogą zostać rozpoczęte dopiero po podpisaniu umowy z Gminą Barlinek na realizację zadania. Informacja ta jest podana w opublikowanych 15.06.2020 r. na stronie internetowej Gminy Barlinek Regulaminach dla działań:  

- „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych” – działanie 2.14,

- „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych” – działanie 2.15.

Mówi o tym § 13 ust. 3 wymienionych regulaminów:

„Rozpoczęcie zadania przed podpisaniem umowy może skutkować odstąpieniem od podpisania umowy lub rozwiązaniem umowy ze strony Gminy. Przy decyzji o odstąpieniu od podpisania umowy lub rozwiązaniu umowy ze strony Gminy uwzględnia się stopień zaawansowania zadania przed terminem podpisania umowy, tzn. przed podpisaniem umowy dopuszcza się wyłącznie wykonanie dokumentacji projektowej”.

 

UM Barlinek

Podkategorie