Spotkanie burmistrza z przedstawicielami BTBS i PGK

8 września br. w Kancelarii Notarialnej Andrzeja Wolskiego, Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Prezes Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Elżbieta Walczyńska i Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Zbigniew Blezień podpisali porozumienie, którego efektem będzie przeniesienie siedziby Spółki Barlineckiego TBS do budynku dawnej przychodni zdrowia, który dotychczas był własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Barlinku. Natomiast pomieszczenia obecnie zajmowane przez Towarzystwo zostaną zaadaptowane na potrzeby PGK. Po dokonaniu inwestycji oraz wyposażeniu nieruchomości w odpowiednią infrastrukturę zaspokojone zostaną potrzeby Spółek w sferze warunków pracy jak również lepszej jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców gminy.

Porozumienie mogło być podpisane po podjęciu Uchwały Nr XXV/290/2016 Rady Miejskiej w Barlinku z 25 sierpnia br. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Barlinek, Barlineckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z o.o. a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z o.o. w Barlinku, na mocy którego  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sprzeda Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznemu nieruchomość składającą się z budynków biurowo- usługowych wraz z prawem użytkowania wieczystego działki gruntu 646 obręb 2 położonej przy ul. Szpitalnej 4. Kwotę należną Przedsiębiorstwu tytułem sprzedaży ww. nieruchomości ureguluje Gmina Barlinek w formie konwersji przyszłych zobowiązań, w tym również w formie nieruchomości.

 

Moment przekazania chleba

03 września w Barlinku odbyło się tegoroczne Święto Plonów - Dożynki Gminne. Po Mszy Świętej, która odbyła się w kościele pw. NSNMP władze miasta, rolnicy z wieńcami dożynkowymi oraz mieszkańcy Barlinka przeszli korowodem na teren boiska sportowego przy dawnym Ekonomiku, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
Starostami święta byli Państwo Iwona Dwojewska oraz Tadeusz Brocki, którzy na ręce Burmistrza Dariusza Zielińskiego przekazali chleb wypieczony z ziaren tegorocznych zbóż..

 

Konkurs na wieńce dożynkowe:
I miejsce – sołectwo Płonno
II miejsce – sołectwo Mostkowo
III miejsce – sołectwo Stara Dziedzina
IV miejsce – sołectwo Moczkowo.

Konkurs na najlepszy sernik:
I miejsce Krzynka
II miejsce – Równo
III miejsce – Lutówko.

Konkurs na rzut wałkiem:
I miejsce – Agnieszka Sawicka 24,00 m
II miejsce – Małgorzata Wilk 19,00 m
III miejsce – Joanna Wacławiak 17,60 m
Rzut kaloszem
I miejsce – Andrzej Frontczak 22,50 m
II miejsce – Mariusz Maciejewski 18,70 m
III miejsce – Radosław Łapsza 18,20 m
„Strongman”
I miejsce – Waldemar Chudy
II miejsce – Oskar Fryś
III miejsce – Dawid Surmacz

 

W części artystycznej Dożynek Gminnych wystąpili: Anna i Romuald Spychalscy, CamaSutra, No Problem, Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Sonata.

 

Sponsorzy – HaCon, Gaspol Energy, Nadleśnictwo Barlinek, Marketing PHU Tadeusz Niewiadomski, AdRem, GBS Bank, PHU G. Bochman, Metpol, Piekarnia T.W. Boratyn.

 

Burmistrz przyjął seniorów

Dnia 30 sierpnia 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Barlinku odbyło się spotkanie poświęcone organizacji tegorocznych obchodów Dni Seniora, które zaplanowane zostały na dzień 21. października. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń barlineckich, a mianowicie: Polski Komitet Pomocy Społecznej, Klub Seniora „Złota strzecha”, Związek Sybiraków, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Barlinecki Ośrodek Kultury.

Dyskutowano także na temat programu szczepień przeciw grypie dla seniorów „65+”. W 2017 r. zgodnie z programem szczepień finansowane będzie z budżetu gminy. Osoby zainteresowane szczepieniami zostaną zgłoszone przez organizacje seniorów.

Ponadto Burmistrz Barlinka przekazał informację na temat projektu pn. „Rady ds. Seniorów w powiecie myśliborskim” organizowanego przez Szczecińską Fundację Talent Promocja Postęp. Jest to projekt, który będzie realizowany w powiecie myśliborskim w okresie od lipca do grudnia 2016 r. i ma na celu wzmacnianie postaw partycypacyjnych wśród osób powyżej 60 roku życia. W ramach projektu będą prowadzone działania wspierające budowanie reprezentacji osób starszych w lokalnych środowiskach. Pierwsza debata odbędzie się już  8 września w Centrum Edukacyjnym „Dydaktyk” na ul. Szosowej 2.

 

Rady ds. Seniorów powiat myśliborski

Szczecin, 29 sierpnia 2016 r. - rozpoczynają się działania inspirujące do powoływania Rad Seniorów w powiecie myśliborskim. W całym kraju funkcjonuje już kilkadziesiąt takich rad. Celem inicjatywy jest wzmacnianie postaw partycypacyjnych wśród osób powyżej 60 roku życia, zamieszkujących gminy: Barlinek, Dębno, Myślibórz, Boleszkowice i Nowogródek Pomorski.

Tworzenie Rad Seniorów w powiecie ma wzmocnić sprawczość i uczestnictwo seniorów w życiu społecznym i politycznym. Działania prowadzone są w ślad za nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym (dodanie artykułu 5c, w dniu 30.11.2013 roku,) zachęcającej gminy do powoływania rad seniorów.

Z analiz wynika, że ludzie starsi chcą i potrzebują być aktywni społecznie. Mają wiedzę i doświadczenie życiowe, z którego mogą czerpać młodzi oraz aktywnie pracujący w samorządach i organizacjach lokalnych. Tym bardziej, że poziom lokalny jest najbardziej naturalnym poziomem transmisji inicjatyw podejmowanych z udziałem i na rzecz seniorów.

Od września organizujemy debaty gminne, które przyczynią się do zdiagnozowania problemów osób starszych. Rozmowy będą nacelowane na angażowanie samych zainteresowanych w kształtowanie polityk publicznych w każdej z gmin. – zapowiada Ryszard Syroka, Kierownik Projektu z ramienia organizatora Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp. - W dalszym kroku odbędą się SZKOLENIA dla seniorów. Mają one umożliwić nabycie wiedzy dotyczącej m.in. powoływania i funkcjonowania Rad Seniorów. Powstałe w gminach Rady będą inspirowały, wspierały i koordynowały działania senioralne podmiotów działających w społeczności lokalnej.

Starzenie się społeczeństwa ma  dobre strony. Mądrość życiowa seniorów może mieć bezcenne znaczenie dla lokalnych władz przy podejmowaniu decyzji strategicznych związanych z rozwojem miejscowości, ale też tych drobnych np.: gdzie postawić ławkę, jak wielkiej użyć czcionki przy drukowaniu rozkładu jazdy autobusów, itp. Ważne jest więc włączanie dojrzałych wiekowo obywateli do współdecydowania o sprawach lokalnych.

Województwo zachodniopomorskie cieszy się najwyższym wskaźnikiem w Polsce dotyczącym udziału seniorów w zebraniach publicznych. Jednakże podejmowane podczas tych zebrań decyzje i ustalenia nie generują dalszych działań. Tworzenie Rad Seniorów ma tę sprawczość wspomóc, wzmocnić i ukonstytuować. Uczestnictwo seniorów w życiu społecznym i politycznym zależne jest nie tylko od zdrowia, finansów, pozycji społecznej, ale także od poziomu wiedzy. Dlatego w projekcie kluczowe znaczenie mają szkolenia dedykowane seniorom, a w ich ramach przekazanie praktycznych informacji na temat funkcjonowania Rad Seniorów i wymiana doświadczeń pomiędzy radami w Polsce.

Do grudnia 2016 r. 60 seniorów weźmie udział w szkoleniach, które umożliwią nabycie wiedzy dotyczącej m.in. powoływania i funkcjonowania Rad Seniorów. Dodatkowo zostaną wypracowane i skonsultowane z radami działającymi już na terenie województwa STANDARDY DZIAŁANIA RAD ds. SENIORÓW w POWIECIE MYŚLIBORSKIM. Umożliwią one spójne funkcjonowanie rad z innymi - istniejącymi już – instytucjami i organizacjami zajmującymi się uaktywnianiem seniorów.

40 najaktywniejszych seniorów zaangażowanych w realizację projektu weźmie udział w wizytach studyjnych. Wizyty odbędą się w Szczecinie i w województwie warmińsko-mazurskim. Województwo to może pochwalić się rozwiniętymi lokalnymi, jak i wojewódzką polityką senioralną. Inicjatorem powstania większości tych polityk jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, która posiada głębokie doświadczenie dotyczące włączania seniorów w szeroko rozumianą partycypację społeczną, prowadzi m.in. kluby seniora czy biuro Rzecznika Praw Osób Starszych.

* * *

Ustawa o samorządzie gminnym Art. 5c. 1. - Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. 2. Rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, może utworzyć gminną radę seniorów. 3. Gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. 4. Gminna rada seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. 5. Rada gminy, powołując gminną radę seniorów, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania, dążąc do wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków gminnej rady seniorów. 6. Rada gminy może w statucie jednostki pomocniczej upoważnić ją do utworzenia rady seniorów jednostki pomocniczej.

Projekt „Rady ds. Seniorów” - autorstwa Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp. Realizowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych na lata 2014-2020. Potrwa do końca 2016 roku. W ramach projektu będą prowadzone działania wpierające budowanie reprezentacji osób starszych w lokalnych środowiskach. Projekt zakłada prowadzenie debat, szkoleń, wyjazdowych wizyt studyjnych oraz - na zakończenie projektu - zorganizowanie konferencji podsumowującej zebrane doświadczenia.

Szczecińska Fundacja Talent Promocja Postęp - działa od 1993 roku. Celem Fundacji jest rozwój, edukacja i uaktywnianie wszystkich grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. W ramach Fundacji działają centra i ośrodki edukacyjne oraz zespół szkół – liceum i gimnazjum. Fundacja prowadzi działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego i kraju. Realizuje zróżnicowane projekty - poczynając od edukacji dzieci i młodzieży, przez wspieranie osób rozpoczynających biznes, po aktywizację grup pozostających w obszarze bezrobocia i bezradności życiowej, zwłaszcza osób w wieku 50+ i 60+.

Dodatkowych informacji udziela:

Ryszard Syroka, Kierownik Projektu, tel. 515 258 506, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Więcej info: fundacjatpp.pl/projektytpp

Plakat - Dożynki Gminne 2016

Zapraszamy serdecznie na Dożynki Gminne dnia 3 września 2016 r. w Barlinku na terenie boiska przy ul. Jeziornej 8.

Podkategorie