podpisanie umowy

W dniu 26 listopada Burmistrz Barlinka podpisał umowę z firmą M&K Zakład Sieci Sanitarnych Spółka z o.o.  z Gorzowa Wlkp. na wykonanie pierwszego etapu wzmocnienia terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej. W ramach tej umowy Wykonawca wykona drogę wewnętrzną z kostki betonowej o długości 290m biegnącą od ul. Jeziornej do wysokości dz. nr 243/35 wraz z infrastrukturą podziemną (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa z budową przepompowni i ich zasilaniem w energię elektryczną), zbiornik retencyjny, oświetlenie terenu i kanalizację kablową, roboty związane z przebudową przyłączy w celu usunięcia kolizji, nasadzenia i montaż małej architektury oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Dokumentację budowlaną wykonała firma SAN-Technika Jolanta Skowron z Barlinka.  

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt przyjętej oferty to 3.138.535,13 zł brutto.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest  do 2 września 2019 r.

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych  (umowa o dofinansowanie nr RPZP.01.13.00-32-0008/17-00 z dnia 1 sierpnia 2017 r.)

Wartość dofinansowani wynosi: ok. 1.250.000 zł.

Realizacja następnych etapów tego zadania, w tym budowa parkingu przy cmentarzu zaplanowana jest w kolejnych latach.

 

mapa 1 terenów

 

mapa 2 - teren

 

po podpisaniu umowy 

ozdobnik

 

POSTANOWIENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II

z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady
w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz burmistrza

  Obrady Rady Miejskiej - transmisja na żywo

 

 

Herb Barlinka

• Administratorem systemu transmisji jest Burmistrz Barlinka, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• System transmisji jest stosowany w celu wypełnienia przepisów prawa
• Informacje szczegółowe w siedzibie Administratora, www.barlinek.pl

 

podpisanie umowy

W dniu 16 listopada Burmistrz Barlinka podpisał umowę z firmą Pana Sebastiana Owczarza na wykonanie zadania „Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku – Mój Rynek”. W ramach tej umowy Wykonawca wykona w trybie „zaprojektuj i wybuduj” targowisko miejskie ze stanowiskami zadaszonymi oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Przewidywany zakres robót obejmie m.in.:

  1. wykonanie niezbędnych wycinek roślinności,
  2. wykonanie placów utwardzonych o powierzchni ok. 2.345 m2 (w tym ok. 1.000 m2 kostka ażurowa),
  3. wykonanie parkingów o powierzchni ok. 664 m2,
  4. wykonanie wiat handlowych o powierzchni ok. 120m2 dla min. 12 stanowisk,
  5. wykonanie min. 12 stanowisk otwartych,
  6. wykonanie śmietnika o powierzchni ok. 14,6 m2,
  7. wykonanie sanitariatu o powierzchni ok. 7 m2,
  8. odwodnienie terenu,
  9. wykonanie oświetlenia,
  10. wykonanie elementów małej architektury.

Podane wyżej wymiary mają charakter orientacyjny.

Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący podstawę wykonania dokumentacji budowlanej  opracował mgr inż.  Grzegorz Salamandra.

Nadzór inwestorski przeprowadzi zespół inżynierów nadzoru pod kierownictwem mgr inż. Mirosława Byczkowskiego.

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt przyjętej oferty to 1.690.000 zł brutto.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest we wrześniu 2019 r.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (umowa o przyznaniu pomocy Nr 00005-65171-UM1600007/17 z dnia 29 września 2017 r.) w wysokości: 1.000.000 zł.

 

koncepcja targowiska

 

podpisanie umowy na budowę świetlicy wiejskiej

W dniu 23 października 2018 r. Dariusz Zieliński – Burmistrz Barlinka podpisał umowę na realizację zadania po nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w Osinie” z firmą P.W. KRONEX Krzysztof Krupski.

Zakres umowy obejmuje rozbiórkę istniejącego budynku i wykonanie nowego obiektu o powierzchni użytkowej ok. 139 m2 wraz z niezbędnymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu. W zakres prac wchodzi również budowa instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej przy budynku świetlicy.

Za nadzór inwestorski odpowiedzialna będzie firma Projekty i nadzory budowlane mgr inż. Witold Krasowski z Barlinka. Firma ta jest jednocześnie autorem dokumentacji projektowej.

Wartość zadania wynosi:  1 019 459,13 zł brutto.

W dniu 01.10.2018 r. gmina Barlinek zawarła umowę o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  na realizację ww. projektu. Kwota dofinansowania na to zadanie wynosi  500 000,00 zł.

Budowa świetlicy w Osinie jest kolejnym przedsięwzięciem gminy Barlinek w infrastrukturę świetlicową na terenach wiejskich. Niedawno oddano do użytkowania świetlicę w Płonnie (wartość zadania ok. 600 000 zł). W trakcie realizacji jest budowa świetlicy w Lutówku - obiekt pełnić będzie funkcje świetlicy, szatni klubu sportowego i remizy strażackiej (wartość zadania: 1 107 000 zł). Ogłoszony jest przetarg na wykonanie świetlicy w Strąpiu. Zadanie to wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji i będzie dofinansowane kwotą w wysokości 458 172,77 zł pochodzącą ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Spotkanie w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, podczas którego została podpisana umowa dot. budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Strąpiu

W Strąpiu powstanie świetlica wiejska. Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego działań rewitalizacyjnych. Wartość dotacji to prawie pół miliona złotych. Umowę gwarantującą przekazanie wsparcia podpisali 17 października 2018 r. zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz i burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński.

 

Więcej na: http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/w-strapiu-powstanie-swietlica-wiejska

 

Podkategorie