Gmina Barlinek uzyskała dotację w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2021”na realizację zadania pn. „Wiejski klub sportowy - modernizacja szatni”.

Łączny koszt prac wyniósł 25 tys. zł z czego 10 tys. to „grant sołecki”, 5 tys. Fundusz Sołecki, a 10 tys. to tzw. Fundusz Sołecki +.

Wykonano:

  • malowanie sufitów,
  • wykonanie podłogi z płytek kamionkowych,
  • wykonanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych