KOMUNIKAT O PLANOWANYM TRENINGU URUCHAMIANIA SYREN ALARMOWYCH

 

Na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96)

w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godzinie 17.00

 

zostanie przeprowadzony trening uruchamiania syren alarmowych na terenie miasta Barlinek.

Czas trwania treningu: ciągły dźwięk syreny w okresie jednej minuty.

Celem treningu jest upamiętnienie uczestników i ofiar Powstania Warszawskiego w 78 rocznicę jego wybuchu.

 

  Burmistrz Barlinka

 /-/ Dariusz Zieliński

 

 KOMUNIKAT