UWAGA !!!

OD DNIA 1 MARCA 2020 r. W GMINIE BARLINEK SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH

JEST OBOWIĄZKOWA

 

Gmina Barlinek zawiadamia, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) z dniem 1 marca 2020 r. w Gminie Barlinek wprowadzony został obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Na podstawie Uchwały Nr XXII/148/2020 Rady Miejskiej w Barlinku  dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od dnia 1 marca 2020 r. obowiązują  nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych:

21 zł  - miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość,

94 zł  - miesięcznie za gospodarstwo domowe w przypadku, gdy w gospodarstwie domowym zamieszkuje co najmniej 5 osób.

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Właściciele domków jednorodzinnych gromadzący bioodpady w przydomowym kompostowniku mogą zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Barlinku (pokój nr 2) celem złożenia nowej deklaracji i skorzystać ze zniżki w opłacie w wysokości:

 -  2  zł od osoby,

-  10 zł od gospodarstwa domowego.

Dla nieruchomości niezamieszkałych istnieje obowiązek złożenia deklaracji według nowych zasad!!!

Jeżeli właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ulega podwyższeniu razy dwa.

Worki do segregacji można pobrać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. przy ul. Szpitalnej 4 w Barlinku.

 

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi