Barlinek, 15.09.2022r.

RK.IX.6151.3.2022

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BARLINKA

 

Burmistrz Barlinka podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym terminie indywidualnych polowań dewizowych na terenach obwodu łowieckiego nr 269.

Polowania indywidualne odbędzie się w dniach od 24 listopada do 27 listopada br.

Organizatorem polowanie jest Koło Łowieckie „Diana" w Myśliborzu. Informuję także, że zgodnie z art. 42b ust. l d ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. 2022 poz.1173) książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym podlega udostępnieniu wszystkim zainteresowanym na ich wniosek, w zakresie obejmującym następujące informacje: termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, a także numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego.

Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym prowadzona przez Koło Łowieckie „Diana" w Myśliborzu w formie elektronicznej /EKEP/ dostępna jest na stronie internetowej https://systemkl.pzlow.pl/ po uprzednim załogowaniu i wypełnieniu odpowiedniego wniosku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku - www.bip.barlinek.pl.
- na strome internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku - www.barlinek.pl.
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości 20