masowiec m/s Barlinek

Już w 2017 roku na wody mórz i oceanów wypłynie nowy masowiec o nazwie m/s „Barlinek".

 

Informacja o budowie nowego masowca m/s Barlinek

 

Budowa oczyszczalni ścieków w Dziedzicach
We wsi Dziedzice dnia 10 czerwca br. uruchomiona została oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziedzina - Dziedzice. Inwestycja oprócz tego, że ułatwi życie mieszkańcom, przyczyni się również do ochrony środowiska.

Pierwotnie inwestycja miała ruszyć dopiero w 2015 roku, jednak dzięki unijnej dotacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013, budowa rozpoczęła się wcześniej. Koszt ogólny inwestycji to 1,4 mln złotych, część środków pochodziła z Gminy Barlinek.

Oczyszczalnia ścieków już kiedyś funkcjonowała w miejscowości Stara Dziedzina (niedaleko Dziedzic) została jednak rozebrana w tzw. okresie, popegeerowskim.. Po przeanalizowaniu sytuacji, podjęto decyzję, że oczyszczalnia ścieków tym razem powstanie w Dziedzicach. Obecnie będzie oczyszczać ścieki Starej Dziedziny, docelowo planowane jest podłączenie Dziedzic i okolic. Lokalizacja oczyszczalni ścieków została skonsultowana z mieszkańcami Dziedzic.

 

loga

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
projekt pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Dziedzicach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziedzina - Dziedzice" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 

W dniach 28-29 maja odbył się marsz nordic walking zorganizowany z okazji 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej. Trasa marszu miała długość 125 km i wiodła z Barlinka do Prenzlau. Miłośnicy nordic walking wyruszyli 28 maja z Barlinka z placu pod największymi kijami nw. Przed startem spotkał się z nimi Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, który przekazał młodzieży list z pokojowym przesłaniem. List ten został wręczony 29 maja Burmistrzowi Prenzlau. Był to marsz sztafetowy, więc podczas gdy jedna grupa szła z kijkami, druga odpoczywała w jadącym za nimi busie. Po dotarciu do miejsca docelowego, czyli Prenzlau, piechurów przywitał Burmistrz Prenzlau w towarzystwie Królowej Łabędzi. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

 

Prezes barlineckiego Szpitala Arkadiusz Cysek podpisał umowę z wojewodą zachodniopomorskim w sprawie realizacji Karty Dużej Rodziny. W ramach tej umowy od 1 czerwca br. członkom rodziny wielodzietnej posiadającym Kartę Dużej Rodziny przysługuje 50%zniżki na usługi medyczne zgodnie z obowiązującym cennikiem usług na:

- wydanie wtórnika książeczki zdrowia dziecka,
- wydanie zaświadczenia o przebytej operacji,
- pobyt osoby towarzyszącej dziecku przebywającemu w szpitalu, łącznie z kosztami obiadu,
- pobyt osoby towarzyszącej dziecku przebywającemu w szpitalu, bez kosztu obiadu,
20% zniżki na usługi medyczne zgodnie z obowiązującym cennikiem usług na:
- badania laboratoryjne,
- badania radiologiczne,
- sprzedawane posiłki zgodnie z obowiązującym zarządzeniem prezesa.
Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31.12.2016 roku.

Wnioski o Kartę Dużej Rodziny można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku przy ul. Strzeleckiej 29, pok. 8 (parter).
Więcej informacji: http://www.ops-barlinek.pl/64-karta-duzej-rodziny

Podpisanie umowy w sprawie wodociągu dla Mostkowa

22 maja 2015 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Płonia Sp. z o.o. w Barlinku została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Woj. Zachodniopomorskiego o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej w m. Mostkowo" w ramach którego zostanie wybudowane łącznie ok.1,1 km sieci wodociągowej.
Wartość umowna przedsięwzięcia wynosi 187.408,70 zł netto, przyznana kwota pomocy w wysokości 50% kosztów realizacji przedsięwzięcia wyniesie: 93.704,00 zł.
Urząd Marszałkowski reprezentował Wicemarszałek Jarosław Rzepa, ze strony Przedsiębiorstwa umowę podpisał Prezes Zarządu Ryszard Kuroch. Podpisanie umowy odbyło się w obecności Burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego.
Jest to druga umowa w ostatnich 12 miesiącach z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Pierwszą podpisaną umową była umowa na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Nowa Dziedzina do miejscowości Dziedzice" w ramach którego wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości ok. 4 km. Wartość umowna tego przedsięwzięcia wynosiła 701 300,40 zł netto, przyznana kwota pomocy w wysokości 50% kosztów realizacji przedsięwzięcia wyniesie: 350 650,00 zł. Realizacja inwestycji pozwoli na poprawę jakości wody w miejscowościach Dziedzice, Stara Dziedzina i Żelice mieszkańcy których byli zaopatrywani w wodę z ujęcia Stara Dziedzina gdzie występuje podwyższony poziom azotanów w wodzie. 

Podkategorie