Spotkanie w sprawie Kontraktu Samorządowego

W dniu 15 kwietnia br., z inicjatywy Burmistrza Barlinka - Dariusza Zielińskiego, w Barlineckim Ośrodku Kultury odbyło się kolejne spotkanie dotyczące Kontraktu Samorządowego. Kontrakt Samorządowy to umowa pomiędzy Marszałkiem Województwa, a samorządami. W naszym przypadku jest to czternaście samorządów z powiatów myśliborskiego, choszczeńskiego i pyrzyckiego. Kontrakt umożliwi nam pozyskanie funduszy unijnych w trybie pozakonkursowym.

Spotkanie w sprawie Kontraktu Samorządowego

Podczas spotkania uszczegółowiono przyjęte wcześniej założenia i omówiono wpływ zmian wytycznych na ich kształt.
Istotnym punktem spotkania było podpisanie listu do Marszałka Województwa, za pomocą którego zostaną przekazane nasze uwagi dotyczące zasad podziału środków unijnych.

31 marca 2015 r. w Barlineckim Ośrodku Kultury z inicjatywy burmistrzów Barlinka i Prenzlau odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń sportowych z Barlinka i Prenzlau. Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło planowanych wspólnych polsko - niemieckich projektów, które będą realizowane w ramach programu INTERREG VA - w Barlinku planuje się przebudowę szatni i „hoteliku" na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 2 i budowę szatni i pomieszczenia socjalnego przy Euroboisku im. A. Pluszczyka na ul. Strzeleckiej.

Celem spotkania było opracowanie programu dalszej współpracy. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu: piłki nożnej, piłki nożnej kobiet, lekkoatletyki, piłki ręcznej, siatkówki, żeglarstwa, nordic walking i osób niepełnosprawnych. Mając na uwadze już istniejącą infrastrukturę sportową, jak i mające powstać obiekty, członkowie stowarzyszeń tworzyli harmonogram dalszej współpracy, który obejmuje nie tylko wspólne zawody, ale także treningi, szkolenia czy regaty.

 

 

 

„Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz małych Projektów INTERREG IV A Euroregion Pomerania."

Zapraszamy do wysłuchania audycji z cyklu "Nie święci garnki lepią" z udziałem burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego. Redaktorka Agnieszka Moskaluk, która uważnie rozgląda się dookoła siebie, wyszukując „nieświętych" z ciekawymi życiorysami zaprosiła do rozmowy włodarza naszego miasta.

http://www.radioplus.pl/program-czytaj/1119/89452/nie_swieci_garnki_lepia_-_dariusz_zielinski_05_03_2015

21 marca we foyer sali widowiskowej BOK odbył się wernisaż wystawy fotograficznej „Płynący błękit". Był to trzeci a zarazem ostatni etap trwającego od ubiegłego roku fotoprojektu, którego celem jest ukazanie piękna i bioróżnorodności Gminy Barlinek.

Tym razem tematem przewodnim prezentowanych prac były uroki jezior, rzek, stawów i strumieni. Wystawę otworzył Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński wraz z Królową Puszczy Barlineckiej i Boginką Morianą. Podczas wernisażu oprócz wydrukowanych fotografii, można było obejrzeć prezentację multimedialną składająca się z setek wykonanych podczas warsztatów zdjęć oraz skosztować specjalnego, błękitnego ciasta. Autorami prezentowanych zdjęć są:
Helena Wawrzyniak, Bożena Rudnicka, Agnieszka Tokarska, Magdalena Pędziszczak, Maria Rosół, Małgorzata Pieczyńska, Bronisław Pilich, Marek Szukało, Grzegorz Przybylski, Arkadiusz Białecki, Wiktor Michałowski, Jerzy Wawrzyniak, Sebastian Suterski, Mirosław Sulikowski, Krzysztof Krawczyk oraz Katarzyna Mielcarek, która jest komisarzem wystawy.

 W części artystycznej wystąpiła Monika Zajączkowska a podczas całego wernisażu muzycznie czas umilał Mieczysław Olszewski. Zdjęcia prezentowane na wernisażu wybrała Komisja Oceniająca w składzie: Monika Izabela Przybylska, Maciej Konieczka oraz Monika Zajączkowska. Finałem projektu będzie wydanie albumu promującego bioróżnorodność w Gminie Barlinek.

 

Wystawa odbyła się w ramach projektu pn.: „Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek" współfinansowany z Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Herb Barlinka na tle stołu konferencyjnego

Burmistrz Barlinka na podstawie protokółów przekazanych przez Obwodowe Komisje Wyborcze o wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka w poszczególnych okręgach, przedstawia protokół ogólny zawierający informacje o wynikach głosowania we wszystkich okręgach wyborczych. Protokół zawiera w szczególności nazwiska i imiona wybranych radnych Młodzieżowej Rady wraz z nazwami okręgów wyborczych.

Burmistrz Barlinka przekazał protokół Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Barlinku. Wyniki wyborów zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku.

 

Protokół - wyniki głosowania

Podkategorie