Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 2.15 „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy”

Tytuł projektu: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych

Kwota dofinansowania: 2 173 500,00 zł

Okres realizacji: 2020 r. – 2023 r.

Przedmiot projektu: udzielanie grantów mieszkańcom gminy Barlinek na realizację zadań obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym wraz z pełną lub częściową termomodernizacją budynku jednorodzinnego.

Cel projektu: poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie energochłonności budynków jednorodzinnych na terenie gminy Barlinek

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: częściową lub pełną termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz wykonaniem modernizacji instalacji centralnego ogrzewania poprzez likwidację istniejących systemów grzewczych (opalanych paliwami stałymi - piece lub kotły węglowe) i wymianę  ich na bardziej ekologiczne.

Założone rezultaty: obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz poprawa poziomu efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych na terenie gminy Barlinek