Aktualności

Logo

 

Zakończyliśmy realizację

Zakończyliśmy realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku”.

W ramach projektu wykonano prace termomodernizacyjne w następujących budynkach:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 (ul. Jeziorna),
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku (ul. Strzelecka),
 • Przedszkole Miejskie Nr 2 (ul. Podwale - 2 budynki) ,
 • kompleks przy ul. Kombatantów (ul. Kombatantów).

Termomodernizacja to wprowadzenie usprawnień,  pozwalających na zmniejszenie zużycia energii. Wykonano:

 • ocieplenie ścian i dachów,
 • wymianę instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody,
 • wymianę okien i drzwi,
 • montaż kolektorów słonecznych,
 • wymianę oświetlenia na energooszczędne,
 • wentylację wywiewno - nawiewnej z odzyskiem ciepła.

Projekt uzyskał dotację ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w wysokości 2 622 565,60 zł. W trakcie realizacji, zdecydowaliśmy się rozszerzyć jego zakres o wykonanie m.in. wentylacji z odzyskiem ciepła (SP 1 i kompleks ul. Kombatantów) oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne (SP 1). Na sfinansowanie dodatkowych prac złożyliśmy wniosek o rozszerzenie zakresu projektu, który uzyskał akceptację MF EOG 2009-2014.

Łącznia wartość  dotacji wynosi 3 230 624,37 zł.

Zapraszamy do odwiedzenia zakładki – „Rezultaty”, gdzie zamieściliśmy zdjęcia zmodernizowanych obiektów.

 

Zakończenie realizacji projektu

  Konferencja w sprawie termomodernizacji

16 czerwca w Urzędzie Miejskim w Barlinku odbyła się konferencja prasowa dotycząca projektu. Zgromadzonych powitała Katarzyna Budzeń. Na pytania dziennikarzy odpowiadali: Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, wiceburmistrz Krzysztof Paszek, Inspektorzy Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji UM w Barlinku Janusz Mickiewicz i Waldemar Kościukiewicz oraz przedstawiciele firmy Przedsiębiorstwo Budowlane JPG Sp. z o.o, która wygrała przetarg na realizację projektu. Podczas spotkanie przedstawiono zakres i dotychczasowe postępy realizacji projektu.  W kompleksie oświatowym na ul. Kombatantów wykonane zostało ocieplenie stropodachów, rozstawione jest rusztowanie, w dalszej kolejności kładziona będzie nowa elewacja. W pierwszym z budynków przedszkola na ul. Podwale wykonano ocieplenie stropodachów,  dach oraz połowę elewacji. Na hali sportowej przy SP Nr 1 zdemontowano stare instalacje, wykonywane są nowe, montowane są również nowe okna, a w dalszej kolejności kładziony będzie dach. W OPS postawione są rusztowania, robiona jest nowa elewacja i centralne ogrzewanie. Prace we wszystkich obiektach trwają równolegle. Kolejna, druga konferencja ws. postępów w realizacji projektu przewidziana jest na wrzesień 2015 r.

 

Projekt pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pochodzących z Lichtensteinu, Islandii i Norwegii.

 

Konferencja

 Rozpoczęliśmy realizację

W dniu 05.05.2015r. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym JPG Sp. z o.o. na realizację projektu. Zadanie obejmie termomodernizację 5 obiektów użyteczności publicznej służących naszym mieszkańcom. Po zakończeniu prac będziemy mniej płacić za ogrzewanie, poprawi się jakość powietrza, a Barlinek będzie jeszcze ładniejszy.

Zgodnie z umową z wykonawcą zakończenie prac zaplanowano na I kw. 2016 r. Więcej informacji znajdziecie w zakładce „O projekcie”.


We have started to implement the project

On May 05, 2015 the construction public works contract has been signed between Dariusz Zieliński the Mayor of Barlinek and the company Przedsiębiorstwo Budowlane JPG Sp. z o.o. (Ltd.). The project includes improving energy efficiency works in five public buildings that are at our inhabitants’ disposal. On completion of the project we will pay lower heating bills, air quality will be improved and Barlinek will be even more beautiful.

According to the contract the construction works are going to be completed in the first quarter of 2016. 

For more information see menu “About project”.

 

Podpisanie umowy 

 Czyste powietrze i niskie rachunki w jednym

Kiedy spytamy o walory naszego miasta przeciętnego turystę odwiedzającego Barlinek , często słyszymy że jest pięknie usytuowany. Oprócz tego warto pamiętać, że mocną stroną naszego regionu jest czyste środowisko naturalne, walory krajobrazowe oraz przyrodnicze. Cały czas zależy nam na tym, żeby nasze miasto swoją estetyką i ofertą turystyczną przyciągało jeszcze więcej osób zwiedzających oraz inwestorów. Dlatego będziemy robić wszystko, żeby tak było.

Rozpoczęliśmy projekt termomodernizacyjny pięciu obiektów, z których na co dzień korzystają mieszkańcy Barlinka. Projekt zostanie dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 pochodzących z Lichtensteinu, Islandii i Norwegii

O jakich budynkach mowa?

O sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz o kompleksie oświatowym przy ulicy Kombatantów, do których uczęszczają dzieci i młodzież, o budynkach Przedszkola Miejskiego nr 2, do którego przychodzą najmłodsi oraz o Ośrodku Pomocy Społecznej, który również służy mieszkańcom.

Prace obejmą ocieplenie ścian i dachów, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, okien i drzwi, a także montaż kolektorów słonecznych. Inwestycja ma na celu uzyskanie jak najlepszej efektywności energetycznej budynków i wyeliminowanie strat energii. Inwestycja ograniczy emisję gazów i pyłów do atmosfery.

Inwestycja przyniesie przede wszystkim korzyści dla środowiska naturalnego, które jest niezbędnym czynnikiem zdrowego trybu życia każdego mieszkańca. Zostaną również zmniejszone koszty utrzymania obiektów – podkreślił Dariusz Zieliński, Burmistrz Barlinka.

 

 

 

O projekcie

Logo

 

Dofinansowano ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pochodzących z Lichtensteinu, Islandii i Norwegii

 

Projekt pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pochodzących z Lichtensteinu, Islandii i Norwegii.

Wysokość przyznanej dotacji wynosi 2 622 565,60 zł.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej oraz wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Projekt realizowany będzie na terenie miasta Barlinek. Przedsięwzięcie zakłada przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w następujących obiektach:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 – sala gimnastyczna (ul. Jeziorna 12),
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku (ul. Strzelecka 29),
 • Przedszkole Miejskie Nr 2 (ul. Podwale 9 i 11),
 • kompleks oświatowy przy ul. Kombatantów (ul. Kombatantów 3).

Budynki mają niską efektywność energetyczną. Powoduje to wysokie koszty ich utrzymania oraz dużą emisję szkodliwych substancji do atmosfery (min.CO2).

Prace obejmą ocieplenie ścian i dachów, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody, okien i drzwi, a także montaż kolektorów słonecznych. Inwestycja ma na celu uzyskanie jak najlepszej efektywności energetycznej budynków i wyeliminowanie strat energii.

Inwestycja przyniesie korzyści dla środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji gazów i pyłów do atmosfery. Spadną również rachunki za ogrzewanie.

 


 

Supported by a grant from Liechtenstein, Iceland and Norway through the EEA Financial Mechanism 2009-2014

 

Project "Energy efficiency improvement in the public buildings in Barlinek" is  supported by a grant from Liechtenstein, Iceland and Norway through the EEA Financial Mechanism 2009-2014

 

The amount of grant awarded is 2 622 565,60 PLN.

The objective of the project is to improve energy efficiency of the public buildings and increasing renewable energy production.

The project is implemented in town of Barlinek. It consists in building works improving energy efficiency in the following buildings:

- sports hall in Primary School No. 1 (Jeziorna Street 12),

- Social Welfare Centre in Barlinek ( Strzelecka Street 29),

- kindergarten (Podwale Street 9 and 11),

- educational complex in Kombatantów Street:  Primary School No. 4, Junior High School No. 2 and Kidergarten.

There is a low energy efficiency in the buildings at the present time. It results in expensive maintenance of the uildings and high emission of harmful substances into atmosphere (e.g. CO2).

The building works include insulation of walls and roofs, replacement of central heating and hot water system, windows and doors as well as installation of solar collectors.

It is expected that the project will benefit natural environment through reduction of greenhouse gases and air pollutants. Moreover, it will also result in reducing heating bills.

 

Rezultaty