logosy dofinasowania

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
w ramach działania 1.13 „Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych”

 

 

Tytuł projektu: Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej

 

 

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 1 663 753,78 zł

Wysokość dofinansowania: 1 274 999,98 zł

 

Cel projektu:

wykorzystanie terenów „Starego Tartaku” w Barlinku jako strefy inwestycyjnej dla rozwoju działalności turystycznej i zwiększenia potencjału dla powstawania nowych miejsc pracy oraz pobudzania przedsiębiorczości

 

 

Zakres rzeczowy projektu:

wyposażenie terenów „Starego Tartaku” w media tj. system kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieć wodociągową i kanały technologiczne oraz wyposażenie terenów inwestycyjnych w sieć dróg wewnętrznych i oświetlenie uliczne oraz infrastrukturę towarzyszącą – zieleń, ławki.

 

 

Rezultaty projektu:

- przygotowanie terenów inwestycyjnych do rozwoju działalności w branży turystycznej,
- zwiększenie poziomu inwestycji w sektorze turystycznym podejmowanych przez MŚP na obszarze objętym Kontraktem Samorządowym