Logo źródła dofinansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020

 

 

 

Tytuł projektu: Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim

 

Dofinansowanie: 1 749 275,32 PLN

 

Beneficjent: Gmina Barlinek

 

Cel projektu: Zwiększenie atrakcyjności zagospodarowania turystycznego terenów nad Jeziorem Barlineckim w celu utworzenia i rozwoju produktu turystycznego opartego na endogenicznym potencjale, który ma przyczynić się do rozwoju lokalnego rynku pracy i przedsiębiorczości w dziedzinie turystyki.

 

Działania:

Przeprowadzenie prace projektowych oraz budowlano-montażowych w zakresie:

1) zagospodarowania terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego w parku przy ul. Sportowej na odcinku od ul. Sportowej do ul. Polana Lecha,

2) zagospodarowania terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego od strony miejscowości Moczkowo.

Zakres inwestycji obejmuje: powstanie elementów infrastruktury aktywnej w postaci: ciągów pieszo-rowerowych, małej architektury, urządzeń sportowych, miejsc aktywności ruchowej dla dzieci, elementów dekoracyjnych, 2 pomostów i nabrzeża od ul. Sportowej, 1 pomostu od strony Moczkowa, montaż toalet TOI-TOI oraz stojaków na rowery wraz z rowerową stacją serwisową.

 

Założone rezultaty: Wzrost liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne.