PRENZLAU (Niemcy)

 

www.prenzlau.de
Liczba mieszkańców: 20 840
Położenie: północno-wschodnie Niemcy

Dokument o partnerstwie zakłada:
- wspieranie kontaktów i odwiedzin między mieszkańcami obu miast,
- wymianę kulturalną,
- wymianę młodzieżową,
- współpracę szkół,
- wymianę sportową,
- wspieranie gospodarki i turystyki w ramach komunalnych kompetencji,
- ochronę środowiska/ochronę przyrody.

„Życzeniem obu miast jest przyczynić się poprzez dobre niemiecko-polskie sąsiedztwo i długą historię do porozumienia obu narodów, jak również wzmocnienie pokoju w Europie. Dla urzeczywistnienia tego wspólnego zamierzenia Burmistrzowie Barlinkai Prenzlau zobowiązują się do pogłębiania istniejących partnerskich stosunków”.

Dokument został podpisany w dniu 22 grudnia 2004 r w Barlinku przez burmistrzów miasta Barlinka i Prenzlau: Zygmunta Siarkiewicza oraz Hansa Petera Moser, oraz przed Przewodniczących Rady Miejskiej Barlinka i Prenzlu: Mieczysława Adryjanowskiego oraz Ludgera Melters.

Oficjalna umowa o partnerstwie została podpisana w grudniu 2004 r. i jest to nasz najmłodszy stażem partner, jednak współpraca z tym niemieckim miastem przebiega bardzo intensywnie. Zawdzięczamy to dofinansowaniu ze środków unijnych, bliskiemu położeniu oraz podobnym problemom występującym na terenie przygraniczna polsko-niemieckiego.

Pomoc finansowa Unii Europejskiej przyczyniła się do zrealizowania kilku wspólnych projektów polsko-niemieckich m.in. Barlinek opracował swoją markę by wyróżnić się spośród wielu  gmin pojezierza i od teraz promować się jako „europejska stolica Nordic Walking” pod hasłem „Barlinek – to mnie rusza”. W kolejnym projekcie wytyczono i oznakowano sieć ścieżek do spacerowania w naszej gminie, zorganizowano wspólne polsko-niemieckie rajdy piesze i imprezy integracyjne.

Barlinek jako partner targów seniora w Prenzlau p.t. "die 50plus – targi dla ludzi w kwiecie wieku" zorganizowanych w dniach  28-29 marca 2008 wziął czynny udział poprzez występy artystyczne Barlineckiego Klubu Seniora, namiot wystawienniczy z prezentacją kulinarną i rękodziełem.
Z kolei niemieccy partnerzy odwiedzali nas m.in. 1-2 maja 2008 z okazji Jarmarku Ceramicznego, uczestniczyli też tegorocznych jubileuszowych Dniach Barlinka oraz w Barlineckim Lecie Teatralnym.

Na zaproszenie Dominikanerkloster Prenzlau nasza młodzież brała udział w kilkudniowych warsztatach artystycznych. Ważnym wydarzeniem  było otwarcie 15 listopada 2008 wystawy barlineckich artystów w Prenzlau.

Planowane są już inne wspólne przedsięwzięcia z Prenzlau m.in. Barlinecki Ośrodek Kultury  w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Kobiet „Interresante Gemeinschaft Prenzlau” złożył wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej na ogromne przedsięwzięcie: budowę  Centrum Współpracy Europejskiej w Barlinku.