SCHNEVERDINGEN (NIEMCY)

Herb gminy Schneverdingenwww.schneverdingen.de
Położenie: pomiędzy trzema dużymi miastami Hamburg, Hannover i Bremen, w Rezerwacie Przyrody Lüneburger Heide. Znane z: malowniczych wrzosowisk, Festiwalu Wrzosów (sierpień). Liczba mieszkańców: 18 000.

 

Gmina Barlinek rozpoczęła współpracę z gminą Schneverdingen w roku 1992. Podpisanie dokumentu o partnerstwie miast i umowy o współpracy nastąpiło w czerwcu 1993 r. W ślad za tym rozpoczęły się wzajemne kontakty poszczególnych organizacji i mieszkańców, które do dziś są kontynuowane i rozwijane.

 

Zakres realizowanej współpracy

Coroczne spotkania władz mają głównie na celu podsumowanie i ocenę przebiegu dotychczasowej współpracy oraz opracowanie programu przyszłych wspólnych działań

Współpraca młodzieży i nauczycieli: wymiana, wspólne projekty
Liceum Ogólnokształcące w Barlinku od 1994 roku współpracuje z Kooperative Gesamtschule w Schneverdingen na zasadzie wymian młodzieży i nauczycieli. Uczniowie uczestniczą w życiu szkoły (lekcje, uroczystości, apele, otrzęsiny uczniów klas pierwszych, wycieczki), w życiu rodziny u której przebywają, poznają miasto i kulturę regionu oraz doskonalą umiejętność porozumiewania się w języku niemieckim.
W ramach tej współpracy zrealizowane zostały między innymi następujące wspólne projekty tematyczne:
1998r. - Barlinek: Projekt „Problemy ekologii” (badanie czystości wód w Barlinku, zapoznanie z funkcjonowaniem wodociągów, oczyszczalni ścieków, zagospodarowaniem surowców wtórnych);  
- Schneverdingen: „Zjawisko odpływów i przypływów morza”,
1999r. - Barlinek: Projekt „Korzenie”;
- Schneverdingen: Projekt „Przyroda Lunerburger Heide”.
2000r. - Barlinek: Projekt „Problemy współczesnej młodzieży – uzależnienia” oraz „Fryderyk Chopin – sercem Polak, a talentem świata obywatel”;
- Schneverdingen: Projekt międzynarodowy (w którym dodatkowo uczestniczyły grupy z USA, Francji i Włoch)

Nauczyciele organizują raz w roku weekendowe seminaria przygotowawczo-podsumowujące, podczas których omawiany jest przebieg dotychczasowej wymiany młodzieżowej, ustalane są terminy i tematy następnych spotkań oraz następuje wymiana doświadczeń w pracy nauczycielskiej.

Kontakty w dziedzinie kultury
Współpraca w dziedzinie kultury i sztuki realizowana jest głównie przez organizacje i grupy działające przy Barlineckim Ośrodku Kultury „Panorama”. Co roku wspólnie organizowane są między innymi polsko-niemieckie warsztaty ceramiczne, teatralne i plastyczne, w których uczestniczy między innymi Teatr „Wiatrak”, Pracownia Ceramiki Unikatowej oraz Pracownia Plastyczna z Barlinka. W ramach tej współpracy zrealizowano m.in. wspólne projekty „Kultura Europy bez granic” oraz „ Stacja Europa”.

Współpracę aktywnie prowadzą również zespoły muzyczne i taneczne:
- Chór „Halka” z Barlinka z zespołem akordeonistów „Harmonikafreunde” i chórem ze Schneverdingen,
- Dziecięcy Zespół Taneczny „Uśmiechy” z dziecięcym zespołem tanecznym „Mouse” ze Schneverdingen.
Wielokrotnie już zespoły realizowały wymiany, podczas których prowadzone były warsztaty muzyczne i taneczne. Ich finałem są zawsze wspólne koncerty dla mieszkańców miasta. Zespoły dzielą się swoimi doświadczeniami, udzielają porad, pomagają sobie w prowadzonej działalności. Uczestnicy zwiedzili swoje miasta, zapoznali się z kulturą, tradycją, obyczajami. Dzięki zamieszkiwaniu w domach swoich partnerów członkowie zespołów nawiązali wiele nowych prywatnych znajomości, które przekształciły się już w prawdziwe, szczere przyjaźnie, podtrzymywane stałą korespondencją, prywatnymi spotkaniami, zaproszeniami. Zespoły nawzajem biorą czynny udział w obchodach świąt , jubileuszy.

Kontakty w dziedzinie sportu
współpraca  klubu  tenisowego, współpraca szachistów

Towarzystwo Polsko - Niemieckie i Towarzystwo Niemiecko - Polskie
W 1996 r. z idei rozszerzenia współpracy powstało Barlineckie Towarzystwo Polsko-Niemieckie, które za swój główny cel przyjęło umacnianie braterstwa między miastami Barlinek i Schneverdingen oraz nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi miejscowościami w Europie. Realizacja tych zamierzeń ma odbywać się poprzez organizowanie wymian mieszkańców o charakterze kulturalnym, sportowym i innym oraz włączanie się w inicjatywy gospodarczo-kulturalne miasta i gminy Barlinek. W listopadzie 1997r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Barlineckim Towarzystwem Polsko-Niemieckim a tego samego typu Towarzystwem Niemiecko-Polskim ze Schneverdingen. Oba Towarzystwa są członkami Krajowych Związków Towarzystw Polsko-Niemieckich w swoich krajach, uczestniczą w Międzynarodowych Kongresach Towarzystw biorą udział w dyskusjach na temat możliwości wspólnego rozwiązywania problemów nurtujących współczesną Europę oraz usuwania tkwiących w obu narodach stereotypów. Działalność obu Towarzystw zaowocowała wspólnymi imprezami, które pozwoliły na poznanie się szerszej społeczności obu miast. Członkowie Towarzystw prowadząc w swoich miastach grupy teatralne, plastyczne, artystyczne, sportowe, szachowe i szkolne kółka, realizują w ramach swojej pracy współpracę, w tym wymiany, warsztaty, wspólne koncerty, plenery malarskie, wystawy, itp.
Z inicjatywy Towarzystwa została wydana książka p. Romany Kaszczyc „Duchy z puszczy rodem” – legendy o Barlinku w tłumaczeniu niemieckim p. Karin Wolf. Ponadto Towarzystwa zainicjowały współpracę między wieloma organizacjami i grupami. Towarzystwa zorganizowały również wspólne warsztaty ekologiczne dla szerokiej grupy nauczycieli, co pozwoliło im poznać różne sposoby i metody chronienia naszego środowiska, troski o zabytki natury i kontynuowania działalności zmierzającej do zachowania Barlinka jako „perły Pomorza Zachodniego”.  
Poprzez Towarzystwo wielu Niemców urodzonych w Barlinku mogło powrócić tu szukając swoich śladów z dzieciństwa i odnaleźć się wzajemnie. Obecnie osoby te wspomagają miasto wzbogacając muzeum w nowe eksponaty oraz przekazując historię naszych ziem.

Współpraca z Lions Club w Schneverdingen
 Lions Club ze Schneverdingen poprzez swoją działalnością charytatywną wspomaga organizacje i mieszkańców z gminy Barlinek. Przekazał on między innymi w 1995r. samochód osobowo-dostawczy dla Domu Dziecka w Barlinku oraz w 2001r. urządzenie do wykonywania badań ultrasonograficznych dla Powiatowego Szpitala w Barlinku i zorganizował wypoczynek  dla  młodzieży  w  Niemczech. W ROKU 2002 uczestniczył w procesie założenia Lions Club w Barlinku.

Wsółpraca pszczelarzy, współpraca Ochotniczych Straży Pożarnych, Współpraca w dziedzinie turystyki
spotkanie liderów turystyki z gminy Eksjö, Schneverdingen i Barlinek, w sprawie możliwości i planów realizacji wspólnych działań w celu zintensyfikowania ruchu turystycznego w poszczególnych gminach, wzajemnej promocji oraz wsparcia finansowego i merytorycznego (III 2002r.)

„Dni Barlinka” w Schneverdingen (2000 r.)
„Dni Schneverdingen” w Barlinku (2002 r.)
Aby umożliwić mieszkańcom naszych miast bliższe poznanie gminy partnerskiej bez konieczności wyjazdu, organizujemy tzw. „Dni Barlinka” w Schneverdingen oraz „Dni Schneverdingen” w Barlinku. Przedstawiciele poszczególnych miast prezentują kulturę, obyczaje i tradycje panujące w gminie, jej walory, atrakcje, osiągnięcia, działalność kulturalną, zdjęcia i pamiątki. Ciekawymi wydarzeniami były m.in.: wspólne nabożeństwo ekumeniczne w Schneverdingen z udziałem chóry z Barlinka, podczas którego Burmistrz Barlinka przekazał w darze, jako symbol przyjaźni, szkatułkę z ziemią z Barlinka, koncert orkiestry dętej i chóru ze Schneverdingen w Kościele w Barlinku.

Tego typu inicjatywy przyczyniają się do wzajemnego poznawania się lokalnych społeczności, rozwijaniu i wspieraniu indywidualnych kontaktów między mieszkańcami i organizacjami gminnymi. Najważniejszym obserwowanym efektem współpracy naszych miast jest kontynuacja nawiązanych kontaktów między naszymi mieszkańcami już na gruncie prywatnym.

 

Współpraca w latach 2006-2008

W dniach 15-18.06.2007  w Schneverdingen 70 osobowa grupa z Barlinka wzięła udział w spotkaniu 3-stronnym z okazji Dni Schneverdingen. Barlinek reprezentowały: Uśmiechy, Feeling, Retro, Promyczki, Presto, Orkiestra Dęta Andrzeja Jędrzejaka, Królowa Puszczy Barlineckiej oraz przedstawiciele Ratusza.

W rok później  w dniach 27-29.06.2008 partnerzy z Niemiec zrewanżowali się 80 osobową grupą swoich zespołów podczas obchodów Dni Barlinka w ramach jubileuszu 730-lecia miasta. W barlineckiej historycznej paradzie nie zabrakło Królowej Wrzosów, licznej orkiestry dętej, młodzieżowego zespołu tanecznego oraz pokazu rękodzieła i ręcznej wytwórczości z czasów średniowiecznych. Przyjechały osoby, które już dobrze znają Barlinek i mają tu przyjaciół, oraz osoby, które przygodę z naszym miastem dopiero rozpoczynają.
Z kolei w sierpniu 2008 Królowa Puszczy Barlineckiej Magdalena Adamiok wzięła udział w ceremonii koronacji Królowej Wrzosów oraz jako gość honorowy udział w barwnej paradzie.

We wrześniu Towarzystwo Niemiecko-Polsko ze Schneverdingen zorganizowało kilkudniową wycieczkę dla swoich członków i mieszkańców Schneverdingen do Barlinka. Nasze miasto wywarło na nich tak miłe wrażenie, że Towarzystwo planuje już kolejną taką wycieczkę w 2010 r.

Współpraca szkolna Publicznego Gimnazjum nr 1 w Barlinku oraz KGS Schneveridngen jest wciąż kontynuowana. 23.09.-28.09.2007 Odbyło się po raz kolejny spotkanie młodzieży szkolnej ze Szwecji, Niemiec i Polski. Tym razem w Schneverdingen zaplanowano bogaty program edukacyjny i rozrywkowy. Zgodnie z zasadami tego typu wymian młodzież mieszkała u niemieckich rodzin. Zorganizowano wizytę w lokalnym radio, gdzie grupa nagrała po niemiecku audycję o Barlinku, były gry i zawody sportowe, spacery po kwitnących wrzosowych polach, rezerwacie przyrody. Nie zabrakło też szalonych atrakcji w Heide Parku w Soltau oraz zwiedzania statkiem Hamburga.

Kilka dni po powrocie PG nr 1 gościło niemieckich nauczycieli z dyrektorem KGS Wolfgangiem Winterem na czele. Nauczyciele brali udział w lekcjach pokazowych, zwiedzali Barlinek, popłynęli stateczkiem po jeziorze. Nie ominęła ich też wizyta w ogrodzie dendrologicznym w Przelewicach, udział w uroczystym korowodzie podczas Biegów Leśnych. Na zakończenie spotkania polscy i niemieccy nauczyciele wzięli udział we wspólnej konferencji na temat „Aktywizujących metod nauczania”

Niedawno, bo 25-27.09.2008 barlineccy nauczyciele z Publicznego Gimnazjum nr 1 mieli okazję do wymiany doświadczeń dydaktyczno-wychowawczych z niemiecką kadrą pedagogiczną. W programie znalazły się: udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 
Ochotnicza Straż Pożarna z Barlinka dzięki wieloletniej przyjacielskiej współpracy z jednostką Straży Pożarnej w Schneverdingen zyskała dwa średnie pojazdy gaśnicze marki MAGIRUS DEUTZ (w bardzo dobry stanie technicznym). Przekazanie pojazdów odbyło się 30 marca 2007 na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Janowo w obecności władz miejskich, powiatowych, burmistrzów obu miast oraz zwierzchników obu jednostek. Imprezę uświetnił występ chóru Retro.

Również miłośnicy szachów z Barlinka i Schneverdingen zrzeszeni w klubach szachowych znajdują okazje do spotkania się w ciągu roku i rozegrania wspólnej partyjki szachów, zorganizowania międzynarodowego turnieju..