Przez miasto i gminę Barlinek przebiegają drogi: wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Położenie Barlinka sprzyja rozwojowi indywidualnej i zorganizowanej turystyki pieszej i samochodowej. Drogi przebiegające przez Barlinek leżą w ciągu dróg wojewódzkich nr 151, 156.

 Położenie Barlinka - mapa poglądowa

Miejscowości położone w odległościach:
140 km - Poznań,
150 km - Berlin,
70 km - Szczecin,
30 km - Gorzów Wlkp.

Drogi wojewódzkie leżące w granicach miasta, których długość wynosi 9,12 km są głównymi ulicami miasta (ul. Strzelecka, Pełczycka, 1-go Maja, Niepodległości, 31-go Stycznia, Gorzowska.)