Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

 

WYSOKOŚCI DOPŁAT W RAMACH DODATKU OSŁONOWEGO:

  1. jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 zł/ 500 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  2. gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 zł/ 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  3. gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/ 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  4. gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

 *Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania.

 

ZASADA ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Barlinku
ul. Strzelecka 29
74-320 Barlinek
pokój nr 8
tel. 95 74 60 014
wew. 32/ wew. 30

 

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU I WYPŁATY DODATKU

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca 2022 r.  i do 2 grudnia 2022 r.

Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

 

 

Do pobrania: Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy