II nabór wniosków o dotację na wymianę pieca

 

Zapraszamy mieszkańców Gminy Barlinek do składania wniosków o przyznanie grantu w ramach następujących działań Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego (ZPA):

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych (Działanie 2.14),

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych (Działanie 2.15).

Gmina Barlinek wdraża ZPA od 2020 roku i cieszy się on dużym zainteresowaniem. Środki finansowe na ten cel zostały pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

W lipcu 2022 r. ogłoszony został drugi nabór wniosków o przyznanie grantu. Zatem mieszkańcy Barlinka i innych miejscowości naszej gminy, którzy nie wymienili jeszcze starych kotłów i pieców – „kopciuchów”, mają kolejną szansę na pozyskanie funduszy na wymianę starych, na nowe bardziej sprawne i nowoczesne źródła ciepła. II nabór wniosków dotyczy tylko i wyłącznie tych wnioskodawców, którzy w terminie najpóźniej do 31 stycznia 2023 r. zamierzają wymienić stare  nieefektywne kotły na paliwo stałe, na nowe źródła ciepła oraz rozliczyć wykonanie zadania najpóźniej do 30 kwietnia 2023 r.

Tutaj znajdą Państwo ogłoszenie o II naborze.

https://www.barlinek.pl/zachodniopomorski-program-antysmogowy/ogloszenia/1396-ogloszenie-ii-2-14

https://www.barlinek.pl/zachodniopomorski-program-antysmogowy/ogloszenia/1397-ogloszenie-ii-2-15

Co już zostało wykonane.

 

Do końca czerwca 2022 r., do czasu ogłoszenia nowego naboru rozliczone zostały 24 umowy na wymianę pieców wraz z termomodernizacją budynków oraz 83 umowy na wymianę pieców – „kopciuchów”.

 

Rozliczone umowy na termomodernizację z wymianą źródła ciepła.

Wymienione zostały źródła ciepła wraz z termomodernizacją, z „kopciuchów” na:

- gaz ziemny – 22 piece gazowe,

- gaz ciekły – 1 piec gazowy zasilany gazem ciekłym,

- pellet – 1 piec.

Powyższe wymiany pieców połączone były w:

- 9 przypadkach z częściową termomodernizacją budynków,

- 15 przypadkach całkowitą termomodernizacją bynków.

Wymiany starych źródeł ciepła - na gaz ziemny wraz z termomodernizacją pojęli się mieszkańcy Barlinka i Moczkowa, na gaz ciekły z termomodernizacją mieszkaniec Lutówka. Natomiast wymianę na piec, na pellet z termomodernizacją wykonał mieszkaniec miejscowości Rychnów.

 

Rozliczone umowy na wymianę źródła ciepła.

Wymienione źródła ciepła z „kopciuchów” na:

- gaz ziemny – 50 pieców gazowych,

- gaz ciekły – 1 piec gazowy zasilany gazem ciekłym,

- pompa ciepła – 7  pomp,

- pellet – 14 pieców,

- ekogroszek – 7 pieców,

- ogrzewanie elektryczne – 1 ogrzewanie,

- przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – 3 przyłącza.  

Poszczególne źródła ciepła, tj.: gaz ciekły, pompa ciepła, pellet, ekogroszek i ogrzewanie elektryczne zostały wymienione w następujących miejscowościach naszej gminy: Stara Dziedzina, Rychnów, Równo, Osina, Dziedzice, Krzynka, Płonno, Janowo, Lutówko, Strąpie, Mostkowo. Na gaz ziemny źródła ciepła zostały wymienione w Barlinku, w Moczkowie, w Krzynce, w Jaromierkach. Natomiast do sieci ciepłowniczej, którą objęta jest niestety tylko część Barlinka zostały włączone 3 gospodarstwa domowe. 

 UM Barlinek

 

 

  • galeria zdjęć - www.barlinek.pl
">