Ochrona środowiska jest naszym obowiązkiem. Jedną z jego części składowych jest powietrze, na którego jakość mamy wpływ.

Aby zadbać o lepszą jakość powietrza powinniśmy już rozpocząć działania, także te administracyjne. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę Nr XXXV/540/18 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

 

Kogo dotyczą ograniczenia i zakazy?

Obowiązują one wszystkich użytkowników instalacji (pieców, kotłów) o mocy poniżej 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych, tj. dotyczą mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, samorządy oraz podmioty działające na terenie ww. województwa. Ograniczeniami i zakazami objęto w szczególności następujące instalacje: kotły centralnego ogrzewania i ogrzewacze pomieszczeń tj. kominki, piece kaflowe, kozy, itp.

 

Czego nie można palić?

Zdecydowanie zakazane jest spalanie mułu i miału węglowego, węgla brunatnego, a także niesezonowanego drewna. Zakaz dotyczy, co oczywiste materiałów przetworzonych, jak np.: tworzyw sztucznych, płyt wiórowych, malowanego, lakierowanego lub impregnowanego drewna, palet transportowych, płyt paździerzowych, paneli podłogowych. Materiały impregnowane to: podkłady kolejowe, słupy drewniane, itp. Impregnat do nich użyty uważany jest za rakotwórczy.

 

Czym można palić?

Na pewno można palić węglem kamiennym dobrej jakości, nieimpregnowanym, sezonowanym drewnem, brykietami ze słomy, zbożem, łupinami orzechów lub pestkami. Można oczywiście palić gazem ziemnym i olejem opałowym.

 

Terminy wymiany kotłów są następujące:

- do 1 stycznia 2024 r. wymienić należy kotły niespełniające żadnych standardów emisyjnych (kotły bezklasowe tzw. kopciuchy);

- do 1 stycznia 2028 r. wymienić należy kotły poniżej klasy 5.

- do 1 stycznia 2028 r. wymienić należy ogrzewacze pomieszczeń (kominki, kozy, piece kaflowe itp.)
niespełniające minimalnych poziomów sezonowej efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określonych w ust. 1 i 2 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.   

 

Jak rozpoznać, czy dany węgiel spełnia wymogi uchwały antysmogowej?

Trzeba porównać parametry deklarowane przez producenta z tym, czego wymaga uchwała. Każdy sprzedawca od listopada 2018 r. ma obowiązek wydać świadectwo jakości węgla – w nim będą podane wszystkie parametry. Świadectwo trzeba zachować, będzie ono niezbędnym dowodem podczas kontroli – o jakich parametrach węgiel jest spalany.

 

Pomoc finansowa.

Na wymianę kotłów i pieców można otrzymać dofinansowanie w ramach  Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego (ZPA) Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych (Działanie 2.14) oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programów: Czyste Powietrze i Ciepłe mieszkanie.

 

Uchwała antysmogowa dostępna jest poniżej:

- Uchwała Nr XXXV/540/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Nie zwlekaj! Skorzystaj z możliwości uzyskania dofinansowania! Wymień swój stary piec!

 

 UM Barlinek