Zdjęcie ukazujące podpisaną umowę pomiędzy Burmistrzem Barlinka a Wykonawcą

W dniu 15 września Burmistrz Barlinka podpisał umowę z firmą MAT-BUD Michał Piechowiak z siedzibą przy ul. Głównej 59, 66-340 Przytoczna, wybrną w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zadania „Rozbudowa pomostu przy ośrodku PUM w Barlinku”.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

  1. wykonanie pomostu w kształcie liter „T” o konstrukcji z kratownic spawanych z profili ocynkowanych o długości 24.2m  (odcinek prostopadły do linii brzegowej) oraz 27,6m (odcinek równoległy do linii brzegowej) i szerokości 3,0m opartego na 26 palach stalowych ocynkowanych ø139,7/4mm; łączna powierzchnia projektowanego pomostu – 155,40 m2
  2. wykonanie stopnia wspornikowego o szerokości 0,5m i długości 80,4m mocowanego do kratownicy pomostu,
  3. wykonanie zabudowy nabrzeża przy istniejących stopniach skarpowych do wybudowanego pomostu w postaci dodatkowego stopnia o szerokości 0,5m wspartego na legarach i palach.

Koszt zadania to 608.850,00 zł brutto. Termin wykonania – 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Autorem projektu jest Zakład Usług Projektowych HYDROGSAN s.c.

Nadzór inwestorski prowadzić będzie firma Projekty i Nadzory Budowlane mgr. Inż. Witold Krasowski.

Załącznik: Rys. 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU