W dniu 11 października w Barlinku została zawarta umowa o przyznanie pomocy pomiędzy Województwem Zachodniopomorski a Gminą Barlinek.  Umowa dotyczy przyznania dofinansowania w kwocie 386.234,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa pomostu przy „Szlaku Przygody nad Jeziorem Barlineckim”.

Inwestycja będzie polegać na rozbudowie dla celów turystyczno - rekreacyjnych pomostu zlokalizowanego przy Ośrodku Wypoczynkowym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.  Rozbudowany pomost w rzucie poziomym będzie miał kształt litery T. Konstrukcja nośna projektowanego pomostu zostanie wykonana z kratownic spawanych wykonanych z profili ocynkowanych zamkniętych. Kratownice oraz rozpory będą mocowane do pali stalowych ocynkowanych uprzednio wbitych w dno jeziora na odpowiednią.  Planowana rozbudowa pozwoli na przedłużenie istniejącego pomostu o około 24 m. Zostanie również wykonana części prostopadłej do wydłużonej części o długości około 27 m. Dodatkowo wzdłuż pomostu zostanie zamontowany stopień wspornikowy. Szerokość pomostu spacerowego będzie wynosić około 3 m. Powierzchnia rozbudowanej części wyniesie ok 155 m2,co w rezultacie pozwoli na otrzymanie łącznej powierzchni pomostu około 230 m2. Poszycie pomostu zostanie wykonane z desek pomostowych wzmocnionych wykonanych materiałów z wtórnych tworzyw sztucznych uzyskanych z recyklingu.  Do pomostu zostaną przymocowane drabinki. Dodatkowo zaplanowano rozbudowę nabrzeża przy istniejących stopniach skarpowych.  Rozbudowa będzie polegać na wykonaniu dodatkowego stopnia w najniższej części. Zabudowa nabrzeża przy istniejących stopniach skarpowych ma zostać wykonana z materiałów wtórnych tworzyw sztucznych uzyskanych z recyklingu. Wysunięcie pomostu w głąb jeziora poza linie przybrzeżnych trzcin pozwoli na otwarcie widoku na całe Jezioro Barlineckie, co pozwoli na obserwację krajobrazu oraz przyrody jeziora. Realizacja operacji wzbogaci "Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim" o nowy element.