INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW NA TEMAT TABLETEK Z JODKIEM POTASU

Standardowa procedura przewiduje stosowanie jodku potasu na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Obecnie takie zagrożenie na naszym terenie nie występuje. Sytuację radiacyjną na terenie Polski na bieżąco monitoruje Państwowa Agencja Atomistyki. Można sprawdzać ją na mapie pod adresem: https://monitoring.paa.gov.pl/maps-portal/

Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego, zostanie podany komunikat w tej sprawie za pośrednictwem mediów ogólnopolskich i lokalnych oraz w postaci alertu RCB. Następnie po wydaniu rozporządzenia porządkowego Wojewody Zachodniopomorskiego zostanie uruchomiona dystrybucja tabletek z jodkiem potasu.

 

PROFILAKTYKA JODOWA

Przyjęcie tabletki z jodkiem potasu nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując tym samym wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu oraz zapobiega jego gromadzeniu się.

Dawkowanie jest uzależnione od wieku osoby przyjmującej: ZASADY DOTYCZĄCE DAWKOWANIA JODKU POTASU

 • dorośli do 60 roku życia i dzieci powyżej 12 roku życia – 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu),
 • dzieci od 3 do 12 roku życia – 1 tabletka (50 mg jodu),
 • dzieci od 1 miesiąca życia do 3 roku życia – 1/2 tabletki (25 mg jodu),
 • noworodki – 1/4 tabletki (12,5 mg jodu),
 • kobiety w ciąży i karmiące piersią – 2 tabletki (100 mg jodu).

 

Tak jak w przypadku innych leków, także w przypadku tabletek ze stabilnym jodem, jeśli występują jakiekolwiek obawy, choroby przewlekłe lub jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości przyjęcia leku, należy skonsultować się z lekarzem.

 

Przeciwskazania do stosowania jodku potasu:

 • nadwrażliwość na jod; nie stosować w przypadku podejrzenia raka tarczycy, limfocytarnego zapalenia tarczycy lub gruczolaka autonomicznego tarczycy,
 • zapalenie opryszczkowe skóry (choroba Duhringa),
 • jawna nadczynność tarczycy,
 • utajona nadczynność tarczycy – w postaci utajonej nadczynności tarczycy nie powinno się przekraczać dawki 150 µg jodku potasu na dobę.

 

Więcej informacji na temat preparatu jodowego można znaleźć na ulotce:
DODATKOWE INFORMACJE
Więcej informacji w broszurze informacyjnej: BROSZURA INFORMACYJNA


URUCHOMIENIE LOKALNYCH PROCEDUR INFORMOWANIA O ZAGROŻENIU

W przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego a terenie gminy zostanie uruchomiona procedura informowania i ostrzegania ludności, polegająca na przekazywaniu komunikatów za pomocą następujących środków:

 • urządzenia głośnomówiące zamontowane w pojazdach Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • internetowe media społecznościowe,
 • telewizja kablowa,
 • inne dostępne formy i środki.

 

PUNKTY DYSTRYBUCJI TABLETEK Z JODKIEM POTASU W GMINIE BARLINEK

W przypadku zagrożenia skażeniem radiacyjnym tabletki z jodkiem potasu będą wydawane mieszkańcom w 20 punktach rozmieszczonych na terenie gminy Barlinek.

Punkty dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na terenie gminy Barlinek zostały wyznaczone w następujących lokalizacjach: PUNKTY WYDAWANIA TABLETEK JODKU POTASU W GMINIE BARLINEK

Informujemy, że proces wydawania preparatu ze stabilnym jodem może zostać uruchomiony tylko i wyłącznie w sytuacji zagrożenia radiacyjnego – w przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu, po wcześniejszym wydaniu rozporządzenia porządkowego Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia działań interwencyjnych, o czym mieszkańcy gminy zostaną powiadomieni za pomocą mediów ogólnopolskich i lokalnych.

 

Osoby po 60 roku życia nie powinny przyjmować jodku potasu, ponieważ:

 • tarczyca jest swoistą gąbką. Im starsza, tym mniejsze dawki jodu są przez nią wchłaniane,
 • rutynowa, profilaktyczna suplementacja jodkiem potasu po 60 roku jest wręcz niewskazana,
 • osoby w tym wieku, które jednak zdecydują się na przyjęcie jodku potasu, najpierw powinny skonsultować się z lekarzem.