Burmistrz Barlinka podpisał w dniu 25 listopada 2022 r. umowę z firmą „MADEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barlinku przy ul. Pełczyckiej 3a",  na wykonanie zadania „Przebudowa drogi – budowa zatok autobusowych przy ul. Niepodległości – Rynek w Barlinku”.

Odcinek ulicy Niepodległości objęty niniejszym zadaniem, jest ciągiem komunikacyjnym o istotnym znaczeniu dla miasta. Planowana przebudowa ma odciążyć ruch autobusowy odbywający się po ulicy Rynek co zwiększy bezpieczeństwo ruchu pieszych w tej części miasta, oraz ułatwi komunikację mieszkańców poprzez budowę na ulicy Niepodległości dwóch zatok autobusowych – w dwóch kierunkach.

Zakres prac obejmuje:

  • na ulicy Niepodległości:

- wykonanie dwóch zatok autobusowych,

- przebudowę ciągów pieszych,

- przebudowę przejścia dla pieszych,

- przebudowę oświetlenia z linią zasilającą,

- przesunięcie lam doświetlających przejście dla pieszych,

- przebudowę instalacji teletechnicznej,

  • na ulicy Rynek:

- przebudowa skrzyżowania – wjazd na ulicę Niepodległości

- wykonanie nowych miejsc postojowych.  

Koszt zadania to ok. 646.368,02 zł brutto.
Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 31 maja 2023 r.

Autorem dokumentacji projektowej jest Biuro Inżynierskie Grzegorz Salamandra.
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania będzie pełnił Inspektor nadzoru Mirosław Byczkowski.

Załącznik: Projekt Techniczny