Dnia 30 listopada 2022 roku Burmistrz Barlinka wraz z Zastępcą Krzysztofem Paszkiem przekazali 3 defibrylatory zakupione przez Gminę Barlinek. Zakup zrealizowany został ze środków z nagrody "Rosnąca Odporność" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Łączny koszt zakupu wyniósł 20 690,49 zł.

Trzy nowe urządzenia firmy ZOLL PLUS z elektrodami dla dorosłych, kompletem baterii i torbą w kapsule będą dostępne do użytku dla mieszkańców miasta. Defibrylatory zostały umieszczone w sklepie Bricomarchébankomatach GBS Banku przy ul. Strzeleckiej 2 oraz przy ul. Kombatantów 4.