W dniu 08 lutego br. w Barlineckim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość wręczenia Złotych Barlineckich Gęsiarek. Na te wyjątkowe spotkanie Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński zaprosił ludzi kreatywnych, odważnych, odnoszących sukcesy w swoich dziedzinach. Ludzi, dzięki którym Barlinek dynamicznie się rozwija i jest postrzegany, jako miejsce otwarte i przyjazne.

W bieżącym roku po raz 27 wręczono nagrody przyznawane za szczególne osiągnięcia w dziedzinie gospodarczej, kulturalnej, społecznej i promocji Barlinka.

Gale została poprzedzona programem artystycznym, w którym wystąpiła Swietlana Lewicka.

Prowadząca uroczystość, Anna Adamiok powitała zaproszonych gości, w tym:

Andrzeja Potyrę – Starostę Myśliborskiego,

Mariusza Maciejewskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barlinku wraz z radnymi oraz pozostałych zaproszonych gości i przedstawicieli mediów. Następnie Gospodarz Barlinka burmistrz Dariusz Zieliński serdecznie przywitał zgromadzonych gości i w kilku zdaniach przedstawił inwestycje jakie zostały zrealizowane w 2022 roku i zadania do realizacji na rok bieżący.

 

Przystąpiono do wręczania nagród za 2022 rok.

Przyznano jeden tytuł Ambasadora Barlinka, dwa wyróżnienie Dyplom Złotej Barlineckiej Gęsiarki oraz 3 nagrody główne Złote Barlineckie Gęsiarki.

 

Tytuł Ambasadora Barlinka otrzymał:

Kamil Gwoździk

- za organizację i aktywny udział  w akcjach charytatywnych oraz promocję Barlinka
Nagrodę odebrał Kamil Gwoździk, który w kilku słowach podziękował za wyróżnienie.

 

Dyplom Złotej Barlineckiej Gęsiarki otrzymali:

Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Barlinku

– za 10 lat działalności oraz podejmowanie wielu inicjatyw na rzecz seniorów w Gminie Barlinek
Nagrodę odebrała Maria Mitek Prezes Stowarzyszenia BUTW wraz z członkami zarządu.

Stowarzyszenie Epidemia Sportu

– za promocję aktywności fizycznej oraz organizację „Biegu Szlakiem Przygody nad Jeziorem Barlineckim” i cyklu „Biegów Puchacza”
Nagrodę odebrał Krzysztof Czarnota Prezes Stowarzyszenia w asyście Piotra Dzięcioła z ekipy Biegam Bo Lubię Barlinek.  

 

Nagrody Złote Barlineckie Gęsiarki otrzymali:

Ireneusz Zagata - za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju kultury w Barlinku, a w szczególności kierownictwo artystyczne Chóru „Halka”.
Nagrodę odebrał Ireneusz Zagata.

 

Pp. Ewa i Władysław Sawiccy

– za wieloletnią działalność cukierniczą w Barlinku i regionie.
Nagrodę odebrali Ewa i Władysław Sawiccy.

 

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku

– za 75 lat działalności w strukturach systemu bankowości spółdzielczej.
Nagrodę odebrały: Katarzyna Mikulska wiceprezes Zarządu GBSBank i Urszula Rutkowska Dyrektor Obszaru Doradztwa Bankowego Region Centralny.