Burmistrz Barlinka podpisał w dniu 13 marca 2023 r. umowę z firmą STOLARNIA MARWICE Jacek Kołodziński, Marwice 15, 66-432 Baczyna,  na wykonanie zadania „Budowa wieży widokowej nad częścią istniejącego pomostu kąpieliska miejskiego w Barlinku”.

Wieża widokowa zbudowana zostanie nad najdalej wysuniętą częścią pomostu rekreacyjnego kąpieliska w Barlinku. Służyć będzie jako punkt widokowy kąpieliska. Budowana wieża widokowa stanowi nawiązanie do istniejącej pierwotnie skoczni do wody. 

Inwestycja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Zakres prac obejmuje:

  1. roboty rozbiórkowe w postaci demontażu pomostu i balustrady drewnianej,
  2. wodne roboty budowlane
  3. wykonanie konstrukcji drewnianej wieży widokowej,
  4. roboty malarskie,
  5. uporządkowanie terenu prac budowlanych i oczyszczenie dna i tafli jeziora, w celu zweryfikowania pod względem pozostałości odpadów po wykonaniu prac budowlanych.
  6. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokumentu równoważnego,

Koszt zadania to ok. 172.639,11 zł brutto.

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 31 maja 2023 r.

Autorem dokumentacji projektowej jest Pracownia Projektowa Elżbieta Wewiórska, ul. Pasieczna 20 81-639 Gdynia

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania będzie pełnił Inspektor nadzoru mgr inż. Witold Krasowski.