Informuję, iż zgodnie z otrzymanym od Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach harmonogramem obsługi rolników przez pracowników ośrodków doradztwa rolniczego w zakresie sporządzania wniosków o płatności bezpośrednie w 2023 r., w poniższych terminach  w Barlinku  w godzinach 08:00 – 13:00 będzie możliwe skorzystanie z nieodpłatnej porady przy wypełnianiu ww. wniosków:

  • 04.2023 r.
  • 04.2023 r.
  • 04.2023 r.
  • 04.2023 r.
  • 05.2023 r.
  • 05.2023 r.

 

Miejsce  przyjmowania wniosków  :  ECS w Barlinku, ul. Leśna 1.

Telefon kontaktowy:  511 691 158.