OGŁOSZENIE
RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,

że dnia 27 kwietnia 2022 r. o godz. 1200
w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ul. Podwale 9,
odbędzie się

LXIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

 

PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale.
  4. Projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Miejską w Barlinku.
  5. Projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Miejską w Barlinku.
  6. Projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Miejską w Barlinku.
  7. Projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Miejską w Barlinku.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

    Przewodniczący Rady Miejskiej
w Barlinku
Mariusz Józef Maciejewski