Dnia 27 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Barlinku, miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji „Budowa wieży widokowej przy kąpielisku miejskim w Barlinku”. W spotkaniu udział wzięli: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz, Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński oraz  Skarbnik Barlinka Edyta Włodkowska.

Wniosek o dofinansowanie zadania „Budowa wieży widokowej przy kąpielisku miejskim w Barlinku” został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Lider Pojezierza”, w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, w ramach  Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Dokumentacja aplikacyjna przeszła pozytywną weryfikację, dzięki czemu zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 94.853,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 176.039,11 zł.

Operacja zakłada osiągnięcie następującego celu: Poprawa zagospodarowania turystycznego nad Jeziorem Barlineckim, poprzez wybudowanie wieży widokowej przy kąpielisku miejskim w Barlinku. 

W wyniku realizacji projektu, na zabytkowe kąpielisko miejskie zostanie przywrócona pierwotna architektura, która przed kilkudziesięcioma laty stanowiła jedną z atrakcji obiektu, a która nie przetrwała próby czasu.

Wieża widokowa wybudowana na pomoście należącym do plaży, stworzy wyjątkową ofertę zabytkowego kompleksu wypoczynkowo – kąpieliskowego, która zapewni atrakcyjniejszy wypoczynek oraz urozmaici spędzanie wolnego czasu nad Jeziorem Barlineckim.