Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku

Burmistrz Barlinka podpisał w dniu 17 maja 2023 r. umowę z firmą K&M Michał Goliszek, Raduń 46, 73 – 200 Choszczno, na wykonanie zadania „Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku”.

W ramach przebudowy ulicy Słonecznej wykonana zostanie przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni, przyległych zjazdów oraz budowa zatoki postojowej i chodników. Inwestycja dofinansowana została z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przebudowę ulicy Słonecznej zaprojektowano o łącznej długości ok. 390m.

W podpisaniu umowy uczestniczył Artur Szałabawka Poseł na Sejm RP.

W ramach przebudowy przewidziano:

− wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,0-5,5m.

− wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej „EKO” i płyt ażurowych o szerokości 4,5m

− przebudowę skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Tunelową

− przebudowę istniejących zjazdów

− budowę chodnika przyległego do jezdni o szerokości 2,0m

− budowę zatoki postojowej

Koszt zadania to ok. 1 350 000,00 zł brutto.

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na sierpień 2024 r.

Autorem dokumentacji projektowej jest Biuro Usługowo – Projektowe „PROFIL TM”
Mgr. Inż. Tomasz Marczewski ul. Aleksandra Puszkina 13, 66 – 400 Gorzów Wlkp.