Wszystkich miłośników Nordic Walking oraz pieszych spacerów informujemy, iż odnowieniu i renowacji poddany został nadszarpnięty zębem czasu mostek łączący jeziora Uklejno-Stycko na trasie NW „Trzy Jeziora Uklejowe, Stycko i Barlineckie”.
Zadania tego podjęła się barlinecka firma budowlana, która ukończyła je 6 czerwca 2023 roku. Koszt remontu to 9.700 brutto.
Zapraszamy do korzystania z poszanowaniem naszego wspólnego mienia.