W dniu dzisiejszym została zawarta umowa pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Barlinek, dotyczyła ona przyznania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w kwocie 1.161.966,00 zł na realizację projektu pn.: „Budowa drogi gminnej we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)”. Umowę podpisali Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz oraz Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński w obecności Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Marcina Przepióry.

Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę drogi o długości 994 m we wsi Ożar Inwestycja będzie polegać na budowie drogi o szerokości ok 4,0 m z płyt ażurowych oraz kruszywa na całej długości ul. Śliwkowej. Zostanie również wykonany chodnik o szerokości 2,0 m z jednej strony jezdni. Zadanie obejmuje również budowę zjazdów do posesji oraz dróg wewnętrznych. Zostanie również zwiększona liczba słupów oświetleniowych. Cały koszt inwestycji został oszacowany na kwotę ok 1.800.000, 00 zł