Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1164/23 z dnia 10 lipca 2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w sferze polityki społecznej oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie.
Szczegóły konkursu w poniższym linku:

https://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-powierzenie-realizacji-zadan-publicznych-w-sferze-polityki