W związku z odbywającymi się żniwami, okresem intensywnych prac polowych, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia w 2023 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" podmioty prowadzące działalność nadzorowaną związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz, a także rolnicy, myśliwy, władze samorządowe, straż i inne służby oraz mieszkańcy powiatu myśliborskiego zobowiązani są do zawiadamiania organów Inspekcji Weterynaryjnej o każdym przypadku znalezienia padłego dzika.


Więcej informacji znajdziecie Państwo w poniższym załączniku.

Załącznik: Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii ws. ASF