W dniu 29 sierpnia 2023 r. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli mianowanych: Pani Agnieszce Buczek, Pani Joannie Milner i Panu Tomaszowi Marcinów - nauczycielom Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku, Pani Joannie Zmarzlik i Panu Łukaszowi Blezień - nauczycielom Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku, Pani Monice Kuzdak-Śliż - nauczycielce Przedszkola Miejskiego nr 2 „Pod Topolą” w Barlinku oraz Pani Agacie Czerwik, Pani Joannie Krawczyk, Pani Klaudii Zyr i Pani Monice Hinc - nauczycielkom Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Janiny Porazińskiej w Barlinku.

Serdecznie gratulujemy! Życzymy uzyskiwania dalszych awansów zawodowych.