Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 3 lit. b Zarządzenia Nr 132/2023 Burmistrza Barlinka z dnia 20 lipca 2023 roku w sprawie naboru wniosków w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok, proszę zainteresowanych mieszkańców gminy o złożenie oświadczenia, dotyczącego zgłoszenia woli pracy w Zespole ds. Budżetu Obywatelskiego do oceny formalnej i merytorycznej -zgodności z prawem i wykonalności technicznej zgłoszonych projektów (załącznik do pisma).
Stosowne oświadczenie proszę złożyć do dnia 27 września 2023 roku w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze mieszkańców do pracy w zespole ds. Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze mieszkańców do pracy w zespole ds. Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok