Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu przypomina o stosowaniu zasad bioasekuracji w gospodarstwach hodujących drób, zarówno na dużych fermach jak i w gospodarstwach przyzagrodowych. 61  ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu w 2023 roku i pierwsze w bieżącym okresie jesiennym stwierdzono w miejscowości Komorniki w gminie Wolbórz (powiat piotrkowski, województwo łódzkie) w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 16 000 sztuk kur ogólnoużytkowych.

Załącznik: PIW.Z.913.421.2023