Dnia 11 października 2023 r. w Kawiarni Barlineckiego Ośrodka Kultury w Barlinku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Gospodarzem uroczystości był Burmistrz Barlinka Pan Dariusz Zieliński. W uroczystości wzięli udział zaproszeni  goście: Pan Cezary Michalak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Rady Miejskiej w Barlinku, z-ca Burmistrza Pan Krzysztof Paszek, dyrektorzy, nauczyciele szkół i przedszkoli. 

Po przywitaniu gości Burmistrz Barlinka z okazji zbliżającego się  Dnia Edukacji Narodowej, złożył życzenia dalszych sukcesów i osiągnięć w pracy zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi szkół i przedszkoli naszej gminy. Do życzeń przyłączył się także Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Rady Miejskiej w Barlinku. Po życzeniach  nastąpił uroczysty moment wręczenia nagród Burmistrza Barlinka dla zasłużonych nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych. Nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły otrzymały następujące osoby:

Wiesława Wielgus Szkoła Podstawowa nr 1,

Bożena Rudnicka Szkoła Podstawowa nr 1,

Mariusz Sieniawski Szkoła Podstawowa nr 1,

Elżbieta Trautman Szkoła Podstawowa nr 4,

Elżbieta Kusa Szkoła Podstawowa nr 4,

Sylwester Przelazły Szkoła Podstawowa nr 4,

Iwona Galbarczyk Szkoła Podstawowa w Mostkowie,

Zofia Sobczyk Szkoła Podstawowa w Mostkowie,

Renata Olejnik Przedszkole Miejskie nr 1,

Aleksandra Hełminiak Przedszkole Miejskie nr 1,

Elżbieta Pierzchała Przedszkole Miejskie nr 2,

Renata Buszkiewicz Przedszkole Miejskie nr 2,

 

WSZYSTKIM  NAGRODZONYM SERDECZNIE GRATULUJEMY.