Z inicjatywy Barlineckiej Rady Seniorów w piątek 3 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Barlinku odbyło się spotkanie podczas, którego wyróżniono Władysława JakubcewiczaRyszarda Budzenia. Pierwszy z panów jest pomysłodawcą i wykonawcą urokliwego i chętnie odwiedzanego „Ptasiego Raju” przy ul. Władysława Łokietka. Natomiast drugi jest prezesem barlineckiego oddziału Polskiego Związku Niewidomych, który w bieżącym roku obchodzi jubileusz 45-lecia powstania. W spotkaniu oprócz burmistrza Dariusza Zielińskiego, uczestniczyły Panie Teresa Czerwińska i Krystyna Pierzchała, przewodnicząca i zastępca przewodniczącej Barlineckiej Rady Seniorów