Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 poz. 977 ze zm.), art. 6c ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach
w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 724 ze zm.) oraz art. 39 pkt 1 oraz art. 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nowogródek Pomorski:

Uchwały Nr L/356/2023 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
w gminie Nowogródek Pomorski

oraz o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w dokumentów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Nowogródek Pomorski, ul. A. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą platformy ePUAP w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.


Informacja została opublikowana na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku wraz z załącznikami pod adresem https://bip.barlinek.pl/obwieszczenia,13_2023-_741