Burmistrz Barlinka podpisał w dniu 20 grudnia 2023 r. umowę z firmą K&M Michał Goliszek, Raduń 46, 73 – 200 Choszczno, na wykonanie zadania inwestycyjnego dot. „Budowy parkingu przy ul. Szpitalnej w Barlinku”.

Zakres zadania obejmuje budowę parkingu na potrzeby pacjentów i pracowników szpitala, ośrodków zdrowia oraz innych instytucji położonych przy ul. Szpitalnej. Planowane jest wykonanie: 67 stanowisk parkingowych o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych oraz kostki betonowej, dwóch wjazdów od ul. Szpitalnej, schodów terenowych, solarnego oświetlenia oraz zagospodarowania terenu z nasadzeniami drzew.

Autorem dokumentacji projektowej jest biuro Projekty i Nadzory Budowlane mgr. inż. Witold Krasowski ul. Boczna 4/3, 74 – 320 Barlinek.
Koszt zadania to ok. 1 145 000,00 zł brutto.
Zakończenie realizacji zadania planowane jest na IV kwartał 2024 r.
Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji w wysokości 700.000,00 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.