powiększona_miniaturka

Starosta Myśliborski zaprasza do zgłaszania kandydatur do wyróżnienia promocyjnego "Złoty Żagiel"

Wyróżnienie mogą otrzymać osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, organizacje pozarządowe oraz instytucje działające na terenie Powiatu Myśliborskiego, które w sposób szczególny przyczyniły się do promocji
i rozwoju powiatu.

Wyróżnienie przyznaje się w następujących kategoriach:

  • gospodarczej,
  • kulturalno-sportowo-oświatowej,
  • produkt turystyczny,
  • osobowość Powiatu Myśliborskiego.

Regulamin przyznawania wyróżnienia promocyjnego  – ZŁOTY ŻAGIEL

Warunkiem udziału w procedurze wyróżnienia jest zgłoszenie kandydata do dnia 15 lutego 2024 roku.
Wniosek o przyznanie wyróżnienia promocyjnego - ZŁOTY ŻAGIEL

Zgłoszenie należy dostarczyć na adres:

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
ul. Północna 15
74-300 Myślibórz

z dopiskiem: WYRÓŻNIENIE PROMOCYJNE "ZŁOTY ŻAGIEL"