Burmistrz podpisuje umowę

W dniu 26 kwietnia burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał z firmą „Maldrobud” z Myśliborza umowę na wykonanie prac związanych z przebudową ul. Zielnej, Podgórnej i części ul. Kopernika wraz z wymianą sieci wodociągowej i przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej. Wartość prac po przetargu to ok. 5.814.000 zł.

 
Funkcję inspektora nadzoru będą pełnili pracownicy Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego „DARO” z Gorzowa Wlkp.

Zakres zadania obejmuje przebudowę ulic Zielnej i Podgórnej poprzez budowę nowej konstrukcji jezdni i chodników oraz przebudowę skrzyżowań. Całkowita długość to ok. 900 m. Zaplanowano również w obrębie realizowanej inwestycji wymianę sieci wodociągowej, przebudowę kolektora wód deszczowych w ulicy Zielnej wraz z budową odpowiednich separatorów.  

Prace ruszą w I połowie maja a zakończą się pod koniec października br.

 

Konferencja prasowa nt. termomodernizacji
Gmina Barlinek zakończyła realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku”, który uzyskał dotację ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, w wysokości 3 230 624,37 zł.

W ramach projektu wykonano prace termomodernizacyjne w następujących budynkach:

-        Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Jeziornej,
-        Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku - ul. Strzelecka,
-        Przedszkole Miejskie Nr 2 - ul. Podwale - 2 budynki,
-        kompleks oświatowy przy ul. Kombatantów.

Wykonane prace dotyczyły: ocieplenia ścian i dachów, wymiany instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody, wymiany okien i drzwi, montaż kolektorów słonecznych, wymiany oświetlenia na energooszczędne, wykonania wentylacji wywiewno - nawiewnej z odzyskiem ciepła.

Inwestycja ta pozwoli na zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków i co nie mniej ważne przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

 

 

Z tej okazji odbyła się konferencja prasowa, na której omówiono przebieg i poszczególne etapy realizacji inwestycji .

 

 

 

Istotne jest również to, że dzięki tej inwestycji znacznie poprawiła się estetyka naszego miasta,  zmodernizowane budynki zyskały nowe elewacje a odnowiony zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków obiekt OPS,   stanowi dziś wizytówkę miasta – powiedział Dariusz Zieliński Burmistrz Barlinka.

 

 logo dofinansowania

Dofinansowano ze środków Mechanizmu Finansowego
EOG 2009-2014
pochodzących z Lichtensteinu, Islandii i Norwegii
 

Projekt pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pochodzących z Lichtensteinu, Islandii i Norwegii.

Spotkanie z burmistrzem w związku z wymianą młodzieżową litewsko-włosko-turecko-polską

31 marca 2017 roku odbyło się spotkanie z burmistrzem Dariuszem Zielińskim związane z wymianą młodzieżową litewsko-włosko-turecko-polską, która będzie miała miejsce w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku w dniach 24 – 29 kwietnia.  Podczas projektu pt.: „Teatr oknem na świat” odbywać się będą warsztaty m.in. teatralne, kończące się pokazem dla mieszkańców Barlinka.

W spotkaniu uczestniczyli:  Dyrektor Barlineckiego Ośrodka Kultury, Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP, koordynator projektu z ramienia Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz liderzy grup z Turcji, Włoch i Polski (opiekunowi z Litwy niestety nie udało się przybyć na wizytę przygotowawczą).

W trakcie wizyty z władzami miasta zaprezentowano główną ideę wymiany, ustalono zasady współpracy, zaproponowano spotkanie z „projektową” młodzieżą oraz podjęto wiele innych tematów i wyznaczono owocne rozwiązania.

„Teatr oknem na świat” jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +.

 

Burmistrz Barlinka i Alan Kapitaniec

Podczas tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy p. Alan Kapitaniec wygrał licytację, której przedmiotem, a raczej przywilejem było jednodniowe pełnienie funkcji Burmistrza Barlinka. Wczoraj „Nowy Burmistrz” rozpoczął swoją pracę od posiedzenia Zespołu Kierowniczego, podczas którego zapoznał się z zakresem zadań poszczególnych referatów oraz bieżącymi sprawami Urzędu.

 

Burmistrz Barlinka i Młodzieżowa Rada Miasta

Na zaproszenie Burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego, w środę 4 kwietnia br. gościli w Ratuszu nowo wybrani radni Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka III kadencji. Wybory do MRM Barlinka odbyły się 23 marca br. w barlineckich gimnazjach. Uczniowie szkół wybrani zostali przez społeczność uczniowską na okres 2 lat. Burmistrz życzył młodym społecznikom wielu sukcesów w pracy nad sprawami barlineckiej młodzieży. Uczniowie ze swojej strony przedstawili plany działania na najbliższą kadencję oraz opowiedzieli o swoich zainteresowaniach. Na spotkaniu przedstawiony został planowany porządek obrad oraz przebieg I Sesji MRM Barlinka, podczas której złożone zostanie ślubowanie. Po tym akcie uczniowie staną się pełnoprawnymi członkami Rady. Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka odbędzie się w środę 26 kwietnia br. o godzinie 1100, w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ul. Podwale 9 (I piętro), na którą serdecznie zapraszamy.