W dniu 07.05.2024 r.
Urząd Miejski oraz Urząd Stanu Cywilnego
w Barlinku
będą czynne do godz. 14.30
Za utrudnienia przepraszamy

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Tradycyjnie, jak co roku, w dniu 3 maja w kościele pw. NSNMP uroczyście odprawiono mszę św. w intencji Ojczyzny.

W tym dniu Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miejskim: Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Burmistrz Barlinka elekt Bernarda Lewandowska, zastępca Burmistrza Barlinka Krzysztof Paszek. W obecności pocztów sztandarowych, wiązanki kwiatów złożyli  przedstawiciele jednostek i instytucji samorządowych, stowarzyszeń oraz szkół.

Wartę pod pomnikiem, pełnili harcerze z Harcerskiego Szczepu Puszczy Barlineckiej.

 

 

 

 

POSTANOWIENIE NR 292/2024

KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 w zw. z art. 29a ust. 2 i art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), Komisarz Wyborczy w Szczecinie II postanawia, co następuje:

 

§ 1.

Zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Barlinku na dzień 7 maja 2024 r.

o godz. 12:00 w Barlineckim Ośrodku Kultury w Barlinku przy ul. Podwale 9.

 

§ 2.

Ustalić następujący porządek obrad pierwszej sesji Rady:

  1. Otwarcie inauguracyjnej sesji Rady.
  2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych.
  4. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Przewodniczącego Rady.
  6. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Barlinka.
  7. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.
  8. Zakończenie obrad.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                    Komisarz Wyborczy w Szczecinie 11                             

          Elektronicznie podpisany przez

                         Anna Sienkiewicz

  Data: 2024.04.17 19:24:50 +02'00'

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Barlinku, w ramach prowadzonej kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze pn. "Rodzina- moja rodzina", serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące promocji pieczy zastępczej. Spotkanie odbędzie się dnia 8 maja 2024 r. o godzinie 16:00 w siedzicie Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku przy
ul. Strzeleckiej 29.
 
Przyjdź jeśli:
- myślisz o zostaniu rodziną zastępczą,
- chcesz dowiedzieć się więcej na temat rodzicielstwa zastępczego,
- chcesz poznać sposoby wspierania dzieci i rodzin zastępczych, np. poprzez wolontariat,
- chcesz pomóc i wspierać dzieci znajdujące się w pieczy zastępczej.
 
Bądź częścią zmiany - słuchaj, przekaż dalej, działaj!