W dniu 23.09.2023 roku ponad 40 osobowa grupa młodzieży i dorosłych z Barlinka wzięła udział po raz kolejny w rozgrywkach nordic walking w Uckermarkischer Rolanf-Lauf  naszym partnerskim mieście Prenzlau na dystansie Familien Meile ok 2,5 km. Miłym akcentem było powitanie polskiej grupy przez Burmistrza Prenzlau i Królowej Łabędzi oraz głównego organizatora zawodów dr Eckharda Blohma. Przedstawiciele Europejskiej Stolicy Nordic Walking zdobyli już tradycyjnie medalowe miejsca. Pierwsze i drugie miejsce w kategorii mężczyzn zajęli Marcel Szczepaniak na drugiej pozycji Rafał Szczepaniak .

W kategorii kobiet najlepsze były : Katarzyna Mielcarek, Maria Diaków oraz Bogumiła Ziarno. Wszyscy ukończyli swoje trasy, otrzymali medale uczestnictwa oraz poczęstunek. Część uczestników przeszła również trasę ok 5 km. . Młodzież barlinecką reprezentowała grupa z SP 1, opiekunami byli Agnieszka Miśko oraz Piotr Rosenkiewicz. Po zawodach odbył się mały spacer po centrum Prenzlau. Wyjazd był organizowany przez Katarzynę Mielcarek z CIT- BOK a sfinansowany przez Forderverein Lions Club Prenzlau e.V. ubezpieczenie wyjazdu przez Urząd Gminy Barlinek. Na koniec spotkania otrzymaliśmy zaproszenie na zwody w 2024 roku.

 

19 września br. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Dariusza Zielińskiego burmistrza Barlinka z Maximilianem Harmstorfem prezesem zarządu HaCon Sp. z o.o. w Barlinku, który obowiązki pełni od 1 września.

Maximilian Harmstorf, prezes zarządu HaCon, zapewnił burmistrza o zaangażowaniu firmy w ograniczenie emisji ponad to, na co zezwala posiadane pozwolenie emisyjne. Omówione zostały poczynione latem znaczące inwestycje w celu zminimalizowania wpływu zakładu na środowisko, obejmujące również przeznaczenie kwoty 2 mln złotych na gruntowną modernizację systemów filtracyjnych.

Maximilian Harmstorf przedstawił również inicjatywy podejmowane przez HaCon, będące odpowiedzią na wymogi stawiane przez branżę i społeczeństwo. Niezależnie od przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska, firma jest również zobowiązana do wprowadzania nowych rozwiązań, zgodnych z bieżącymi trendami technologicznymi. Ponadto, te zobowiązania rozciągają się na dostawców i odbiorców spółki, co podlega rygorystycznym kontrolom jakości. HaCon współpracuje również z ekspertami z Warszawy i Szczecina, w celu opracowywania strategii ESG oraz zidentyfikowania możliwości zastosowania gospodarki o obiegu zamkniętym.

Burmistrz poinformował o planie gminy w zakresie realizacji „Budowy sieci monitoringu powietrza w Barlinku” z uwzględnieniem okolic zakładów przemysłowych. W ramach tego projektu, który został wybrany przez mieszkańców w głosowaniu Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego, w tym roku w 5. miejscach w Barlinku zostaną zamontowane czujniki mierzące jakość powietrza (PM1; PM2,5; PM10; formaldehyd; dwutlenek azotu; dwutlenek siarki; tlenek węgla; wilgotność; ciśnienie; temperatura powietrza; natężenie hałasu). W każdym miejscu zostaną zamontowane wyświetlacze informujące o aktualnym odczycie.

Dodatkowo w tym roku zostaną wykonane badania ekologiczno – środowiskowe powietrza w Barlinku. Jeden z punktów pomiarowych będzie zlokalizowany w pobliżu firmy HaCon. Akredytowane laboratorium będzie mierzyło ilość następujących substancji: aceton, benzen, epichlorohydryna, etylobenzen, ksylen, octan butylu, octan etylu, octan winylu, styren, toluen, cykloheksanon, 1-butanol, fenol, amoniak, aldehyd octowy, metyloamina, chlorobenzen, alkohol benzylowy.

Urząd Miejski w Barlinku

Szanowni Państwo,

trudno uciec od przemocy, która jest wszechobecna – na ulicach, w szkole, w telewizji. Warto więc stawić jej czoła, reagować kiedy komuś dzieje się krzywda.

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia bez Przemocy (02 października 2023 r.) oraz całego października, który został uznany miesiącem walki z przemocą, Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku wspólnie z Zespołem Interdyscyplinarnym postanowił dołączyć do akcji i umożliwić Państwu możliwość skorzystania z BEZPŁATNEJ porady prawnej.

W dniach 3, 17 i 24 października 2023 r. od godz. 9.00 do godz. 15.00 w Centrum Wsparcia Rodziny w Barlinku przy ul. Jeziornej 8 (III piętro – pokój nr 22) będzie czekać na Państwa radca prawny.

W sprawie ustalenia terminu wizyty prosimy o kontakt pod numerem telefonu 95 74 60 014  (czynnym w godzinach pracy Ośrodka).

 

WAŻNE - PRZYPOMINAMY OGÓLNOPOLSKIE   WSPARCIA:

 • Dziecięcy telefon zaufania przy Rzeczniku Praw Dziecka - 800 12 12 12
 • Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 800 120 226
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111
 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - 800 120 002
 • Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 121 212
 • Policyjna linia specjalna „Zatrzymać Przemoc” - 800 120 148
 • Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci - 800 100 100
 • Kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych – 116 126

   

  http://www.niebieskalinia.info/, www.niebieskalinia.org/

W związku z trwającym okresem zbierania grzybów Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu apeluje o zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa biologicznego podczas spędzania czasu na terenach leśnych. Na terenie powiatu myśliborskiego występuje ASF u dzików, w związku z czym osoby mające jakikolwiek kontakt ze świniami powinny powstrzymać  się od uczestniczenia w aktywnościach na terenach leśnych ze względu na możliwość przeniesienia wirusa ASF na zwierzęta gospodarskie.

W przypadku znalezienia zwłok padłego dzika, nie należy do nich podchodzić ani dotykać, czy przenosić szczątków z miejsca znalezienia. Należy oznaczyć to miejsce, by było widoczne dla służb i jeśli to możliwe wyznaczyć koordynaty z telefonu komórkowego. O fakcie znalezienia zwłok padłego dzika należy poinformować Powiatowego Lekarza Weterynarii lub lekarza weterynarii wolnej praktyki, leśniczego, myśliwego, bądź władze gminne, policję. Padłego dzika można również zgłosić poprzez aplikację „Zipod”.

Link do aplikacji: https://zipod.wetgiw.gov.pl:4443/

Jak korzystać z ZIPOD: https://omyk.pl/zipod-zintegrowany-interfejs-padlych-i-odstrzelonych-dzikow/

Jestem zainteresowany sprzedażą. Co mam zrobić?
Przede wszystkim ustalić w zasięgu terytorialnym jakiego nadleśnictwa leży nieruchomość. Skierować ofertę do nadleśnictwa, precyzyjnie opisując działkę: wskazując dokładny adres ewidencyjny. Wcześniejszego uregulowania wymagają też sprawy własnościowe, jak np. Dziedziczenie.


Jakimi gruntami będą zainteresowane Lasy Państwowe?
Rodzaj gruntów i warunki ich zakupu określa ustawa o lasach, art. 37 wymienia, że Lasy Państwowe mogą nabyć lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa.


Przede wszystkim grunty sąsiadujące
Szczególnie istotną wartość maja grunty, które bezpośrednio przylegają do obszaru zarządzanego przez Lasy Państwowe, oraz takie, gdzie istnieje możliwość zniesienia współwłasności lub regulacji przebiegu granicy polno-leśnej. Zdarzają się sytuacje, w których w sąsiedztwie lub nawet wewnątrz terenu gospodarowanego przez Lasy Państwowe usytuowane są enklawy innej własności. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia głównie na Mazowszu i w Polsce wschodniej. Status gruntów można zweryfikować w internetowym Banku Danych o lasach https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/


Ile zapłacą Nadleśnictwa?
Cena zakupu jest uzależniona od wielu czynników, m.in. od położenia i kształtu działki, gatunków drzew, które na niej rosną, wieku drzewostanu i stanu sanitarnego. Każdy zakup na rzecz Skarbu Państwa poprzedza wycena rzeczoznawcy majątkowego.

Kontakt do Nadleśnictwa Myślibórz:
Nadleśnictwo Myślibórz
ul. Dworcowa 2,
74-300 Myślibórz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: (095) 747 – 21 – 50
www: https://mysliborz.szczecin.lasy.gov.pl/